Optellen t/m 10

Optellen t/m 10

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren optellen t/m 10.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen kunnen optellen tot en met 10 zodat zij weten hoeveel iets samen is. Bijvoorbeeld als je 3 en 4 glazen limonade hebt dan weet je dat dat er samen 7 zijn.

Introductie

Oefen met de leerlingen het tellen van hoeveelheden en bespreek daarbij hoe ze tellen. Oefen daarna het kennen van de getallen door te vragen welke getallen er op het bord staat.

Instructie

Er zijn sommen waarbij de getallen visueel zichtbaar zijn. Leg uit dat leerlingen deze kunnen maken door eerst te kijken hoeveel er in het eerste groepje liggen en daarna door te tellen hoeveel erbij komen. Geef aan dat wat je hebt altijd het eerste getal van de som is en wat erbij komt het tweede getal van de som. Oefen dit vervolgens met een aantal voorbeelden.
Als de getallen in een som niet telbaar zijn kunnen leerlingen blokjes of een rekenrek gebruiken. Ook kunnen zij de som uitrekenen met behulp van de getallenlijn. Bespreek dat je sommen soms op verschillende manieren kunt uitrekenen, bijvoorbeeld door de getallen om te draaien of door een som uit te rekenen die eentje lager ligt. Oefen samen met de leerlingen het uitrekenen van verschillende sommen en vraag daarbij steeds hoe leerlingen het doen.
Bespreek daarna met leerlingen hoe ze een verhaalsom kunnen oplossen door eerst te kijken wat er gebeurt, daarna te kijken naar welke getallen er nodig zijn voor de som, daarna de som te zeggen en vervolgens de som uit te rekenen. Oefen ook dit samen met een aantal voorbeelden.

Controleer of leerlingen tot en met 10 kunnen optellen met de volgende vragen:
- Wat doe je als je gaat optellen? (iets samen nemen)
- Wat moet je als je gaat optellen? (er komt iets bij)
- Kun je de getallen in een optelsom ook omdraaien?

Inoefening

In de eerste opgave kunnen leerlingen een som uitrekenen door te tellen waarbij de getallen visueel zichtbaar zijn. Daarna volgt een opgave waarbij leerlingen een som krijgen en het juiste antwoord in moeten vullen. De laatste opgave bevat een verhaalsom waarbij leerlingen zelf de som uit het verhaal moeten kunnen halen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen optellen tot en met 10 zodat zij kunnen uitrekenen hoeveel iets samen is. Oefen tot slot nog verschillende sommen tot en met 10.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met de abstracte sommen het rekenrek of blokjes gebruiken.

Instructiemateriaal

Blokjes, rekenrek

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!