Optellen met miljoenen en miljarden

Optellen met miljoenen en miljarden

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Optellen met miljoenen en miljarden
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren optellen met miljoenen en miljarden.

Belang

Het is belangrijk dat je kunt optellen met miljoenen en miljarden, omdat je zo sommen met grote getallen kunt oplossen.

Introductie

Druk op de shuffleknoppen van de getallenkiezers en laat de leerlingen de sommen uitrekenen.

Instructie

Leg uit wat het verschil is tussen een miljard en een miljoen, en dat een miljard hetzelfde is als 1000 miljoen. Leg vervolgens uit dat om uit te rekenen hoeveel miljoen 0,1 miljard is, je 1 miljard deelt door 10. Er gaat dus 1 nul vanaf. 0,1 miljard is hetzelfde als 100 miljoen. Wanneer de leerlingen dat weten, kunnen ze de som uitrekenen. 60 miljoen + 0,1 miljard, is hetzelfde als 60 miljoen + 100 miljoen = 160 miljoen. Bespreek de volgende som samen, en laat de leerlingen daarna de sommen zelfstandig maken. Laat daarna de som 2 miljard + 50 miljoen zien. Herhaal dat 1 miljard gelijk is aan 1000 miljoen. Dan is 2 miljard dus gelijk aan 2000 miljoen, en kun je de som uitrekenen. 2000 miljoen + 50 miljoen = 2050 miljoen. Bespreek de volgende som samen en laat de leerlingen daarna de sommen zelfstandig maken.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen met miljoenen en miljarden door de volgende vraag te stellen:
- Op welke manier reken jij een som als deze uit? (82 miljoen + 0,4 miljard =)

Inoefening

De leerlingen oefenen met het optellen van miljoenen en miljarden waarbij de sommen oplopen in moeilijkheidsgraad.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen optellen met miljoenen en miljarden. Als afsluiting laat je de leerlingen uitrekenen welk getal er onder de vlekken moet zitten.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het optellen met miljoenen en miljarden telkens een hulpsom maken waarbij ze eerst de miljarden omrekenen naar miljoenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!