Optellen met kommagetallen met 3 decimalen

Optellen met kommagetallen met 3 decimalen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Optellen met kommagetallen met 3 decimalen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren optellen met kommagetallen met 3 decimalen. Ook leren ze hoe ze een som uit een verhaal kunnen halen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is dat ze optelsommen met kommagetallen met 3 decimalen kunnen uitrekenen, omdat ze zo kunnen uitrekenen hoeveel iets samen weegt, kost of hoe lang het is. Daarnaast kun je bij het turnen uitrekenen hoeveel punten iemand van de jury heeft gekregen.

Introductie

De leerlingen oefenen met de plaats van kommagetallen op de getallenlijn. Dit doen ze door een lijn van het getal naar de juiste plek op de getallenlijn te trekken. Daarna oefenen ze met de structuur van kommagetallen. Laat hen het E,thd-schema invullen. Gum vervolgens de vakjes uit om te laten zien wat de juiste antwoorden zijn.

Instructie

Met behulp van de getallenlijn leg je uit hoe je kommagetallen met 3 decimalen bij elkaar kunt optellen. Laat zien dat je het eerste getal (5,725) heel laat en het tweede getal (2,192) opsplitst in 2 en 0,192. Vervolgens tel je met behulp van de getallenlijn eerst de 2 er bij op. Daarna tel je de 0,192 er bij op. Dan volgt het een andere oplossingsmanier. Hierbij laat je zien dat je beide getallen van de som opsplitst in getallen voor de komma en getallen na de komma. In het geval van de som 5,725 + 2,192 wordt de eerste som: 5 + 2 en de tweede som: 0,725 + 0,917. Reken deze twee sommen uit en vervolgens tel je de uitkomsten bij elkaar op om tot het antwoord te komen. Bij de volgende oefening controleer je of de leerlingen het optellen met 3 decimalen kunnen toepassen. Benadruk dat ze bij de sommen kijken welke manier zij het handigste vinden om de som uit te rekenen. Dan volgen er oefeningen in een verhaalvorm. Laat in de som met de verf zien welke stappen je gebruikt bij een verhaalsom. Laat zien dat je eerst de getallen uit het verhaal haalt om de som te maken. Pas daarna ga je de som uitrekenen. In de volgende oefening laat je de leerlingen de som oplossen. Laat daarbij de leerlingen de stappen benoemen.

Controleer of de leerlingen weten hoe ze kunnen optellen met kommagetallen met 3 decimalen met de volgende vragen:
- Op welke handige manieren kun je een som met 3 decimalen uitrekenen?
- Welke manier vind jij handig?
- Hoe pak je een verhaalsom aan?
- Welke stappen gebruik je daarbij?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het optellen van kommagetallen zonder overschrijding. Vervolgens tellen ze kommagetallen op waarbij wel sprake is van overschrijding waarbij er zowel kale sommen zijn als sommen in verhaalvorm.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om kommagetallen te kunnen optellen met 3 decimalen, omdat je zo kunt uitrekenen hoeveel iets samen weegt, kost of hoeveel punten een turner krijgt van de jury. Controleer of de leerlingen weten op welke manieren ze een optelsom met kommagetallen met 3 decimalen kunnen uitrekenen en hoe ze dit doen. Laat leerlingen uitleggen hoe ze een verhaalsom aanpakken en welke stappen daar bij horen. Met de sommen controleer je welke manier de leerlingen gebruiken om de som op te lossen. Benadruk dat ze de manier kiezen die voor hun het handigste is. Daarna laat je een som in verhaalvorm zien. De leerlingen moeten aangeven wat de som is en hoeveel het samen is.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het optellen van de kommagetallen met 3 decimalen oefenen met het plaatsen van kommagetallen op de getallenlijn. Kies vervolgens een kommagetal uit met 3 decimalen en laat de leerling er telkens 0,001 bij doen. Oefen ook sommen waarbij er sprake is van overschrijding.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!