Optellen en aftrekken t/m 20 met dubbel- en halveersommen
Optellen en aftrekken t/m 20 met dubbel- en halveersommen

Optellen en aftrekken t/m 20 met dubbel- en halveersommen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren dubbel- en halveersommen tot en met twintig uitrekenen.

Belang

Wanneer je een getal kunt verdubbelen en halveren, kun je hiermee sneller leren rekenen.

Introductie

Leerlingen tellen om de beurt steeds één verder tot en met twintig. Daarna tellen ze vanaf twintig terug naar nul. Wanneer de leerlingen dit al goed kunnen, kun je ze ook in sprongen van twee of meer heen en terug laten tellen.

Instructie

Je legt uit dat je bij verdubbelen hetzelfde getal er nog een keer bij doet. Dit kun je laten zien aan de hand van de stippen. Daarna kun je met rode en witte kralen laten zien dat je een getal kunt verdubbelen door dezelfde hoeveelheid erbij op te tellen. De leerlingen verdubbelen een hoeveelheid uiteindelijk zonder afbeelding. Vervolgens leg je uit dat je bij halveren het getal in twee getallen splitst die even groot zijn. Ook dit kun je laten zien aan de hand van de stippen. De rode en witte kralen laten zien dat je een getal kunt halveren door twee gelijke groepjes kralen te maken. Uiteindelijk halveren de leerlingen getallen zonder afbeelding. Vervolgens leg je uit dat je getallen uit de dubbelsom kunt gebruiken om de halveersom handig uit te rekenen. Dit kun je laten zien met behulp van de gekleurde getallen op het digibord. De leerlingen maken deze sommen daarna ook zelf.

Om te controleren of leerlingen dubbel- en halveersommen tot en met twintig kunnen uitrekenen, kun je de volgende vragen stellen:
- Wat doe je als je een getal verdubbelt?
- Wat doe je als je een getal halveert?
- Wat is het dubbele van 8? En wat is de helft?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met dubbel- en halveersommen, waarbij ze visuele ondersteuning krijgen. Daarna doen ze dit met sommen met enkel getallen.

Afsluiting

Je herhaalt waarom het handig is om dubbel- en halveersommen te kunnen uitrekenen. Vervolgens zoeken de leerlingen de goede halveersommen bij de dubbelsommen en rekenen ze de sommen uit. Benadruk dat je met de getallen uit de dubbelsommen de halveersommen handig kunt uitrekenen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze blokjes of fiches geven waarmee ze kunnen verdubbelen of halveren.

Instructiemateriaal

Blokjes of fiches.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!