Optellen door 100 zonder tientaloverschrijding
Optellen door 100 zonder tientaloverschrijding

Optellen door 100 zonder tientaloverschrijding

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen optellen door de 100 zonder tientaloverschrijding.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is dat je kunt optellen door het honderdtal, zodat ze weten hoeveel iets samen is.

Introductie

Je oefent eerst met de klas om door het honderdtal te tellen. Je kunt het tellen controleren door de gumvlakken uit te gummen. Daarna oefenen de leerlingen met het optellen. Sleep een licht en een donker vlak weg. Maak van deze twee getallen een plussom en laat de leerlingen de som uitrekenen. Ze kunnen hun antwoord opschrijven en omhoog houden, zodat je het kunt controleren. Herhaal dit een aantal keer.

Instructie

Leg aan de hand van het MAB-materiaal uit hoe je een optelsom door de 100 uitrekent. Oefen klassikaal het optellen met de eieren en laat daarna de leerlingen zelf een aantal opgaven uitrekenen. Daarna bespreek je de abstracte sommen. Je vertelt de leerlingen dat ze abstracte sommen kunnen beantwoorden door tot de honderd te tellen en van daaruit verder te rekenen, dit kan met behulp van een getallenlijn of zonder. Ook kunnen leerlingen beide getallen splitsen in tientallen en eenheden en dit eerst los van elkaar optellen. Vervolgens laat je de leerlingen zelf oefenen. Tot slot doorloop je de stappen van het maken van een verhaaltjessom en laat je de leerlingen weer zelf oefenen.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen door de 100 door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om op te kunnen tellen door de 100?
- Hoe reken jij 50 + 80 uit?

Inoefening

Eerst oefen je samen met de leerlingen een som met visuele ondersteuning, daarna doe je samen een abstracte som en vervolgens maak je met de leerlingen een verhaaltjessom.

Afsluiting

Je bespreekt nog eens dat het belangrijk is om te kunnen optellen door de 100, zodat je weet hoeveel je van iets hebt. Daarna laat je de leerlingen een aantal sommen maken. Dit is een som met visuele ondersteuning, een abstracte som en een verhaaltjessom. Vervolgens staan er op het digibord vijf ijsjes. Op de bolletjes van de ijsjes staat een som. Op het hoorntje staat een uitkomst. De leerlingen rekenen de sommen uit en controleren of de uitkomsten kloppen. Je kunt de leerlingen eventueel hun duim omhoog of omlaag laten steken om aan te geven of de som klopt of niet.

Aandachtspunten

Je kunt de leerlingen concreet hulpmateriaal bieden om optelsommen door de 100 uit te rekenen, zoals een getallenlijn en blokjes. Benadruk dat het soms handig is om eerst naar de honderd te rekenen en vanuit daar verder.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!