Omzetten van eenvoudige breuken en kommagetallen
Omzetten van eenvoudige breuken en kommagetallen

Omzetten van eenvoudige breuken en kommagetallen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren breuken omzetten naar kommagetallen en andersom.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om breuken te kunnen omzetten naar kommagetallen en andersom, zodat je weet welke breuken en kommagetallen hetzelfde betekenen. Als je bijvoorbeeld een plank hebt van één meter en je hebt 1//2 deel nodig, weet je dat dit hetzelfde is als 0,5 meter.

Introductie

Op het digibord staan rekenmachines met getallen erin. Vraag de leerlingen hoe je deze kommagetallen moet uitspreken. Vervolgens laat je afbeeldingen zien en geluidsfragmenten horen. De leerlingen moeten aangeven welke uitspraak bij welke afbeelding hoort. Verbind deze onderdelen met elkaar.

Instructie

Op het digibord is een strook die bestaat uit vier delen volledig gekleurd. Geef aan dat dit hetzelfde is als 1. Bereken eerst het kommagetal dat hoort bij een eenvoudige breuk, zoals 1//4. Dit doe je door de teller te delen door de noemer. Door 0,25 te vermenigvuldigen met 3 weet je welk kommagetal hoort bij 3//4. Vervolgens laat je de leerlingen eerst 1//5 en 1//8 omzetten naar een kommagetal. Daarna zetten ze de breuken 3//5 en 5//8 om naar een kommagetal. Laat de leerlingen een aantal breuken omzetten naar kommagetallen. Geef aan dat je een kommagetal ook kunt omzetten naar een breuk. Dit kun je doen door eerst het kommagetal weer te geven in een breukencirkel of breukenstrook. Vervolgens kun je de breuk vereenvoudigen door de teller en de noemer te delen door hetzelfde getal. Laat de leerlingen oefenen met het omzetten van kommagetallen naar breuken door de breuken eerst weer te geven in de figuren en vervolgens de breuk te bepalen.
Je kunt breuken ook omzetten naar kommagetallen zonder visuele ondersteuning. Bepaal bij het voorbeeld eerst welk kommagetal hetzelfde is als 1//10. Vervolgens kun je dit kommagetal met 7 vermenigvuldigen om te weten welk kommagetal hetzelfde is als 7//10. Een kommagetal kun je ook omzetten naar een breuk zonder visuele ondersteuning. Bepaal eerst welke eenvoudige breuk bij het kommagetal hoort. In het voorbeeld is 0,4 hetzelfde als 4//10. Deze breuk kun je vereenvoudigen door de teller en de noemer te delen door hetzelfde getal. De leerlingen oefenen vervolgens met het omzetten van kommagetallen en breuken.

Om te controleren of leerlingen breuken kunnen omzetten naar kommagetallen en andersom, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe zet jij een breuk om naar een kommagetal?
- Hoe zet jij een kommagetal om naar een breuk?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het omzetten van een breuk naar een kommagetal, waarbij er een visuele ondersteuning zichtbaar is. Vervolgens zetten ze een breuk om naar een kommagetal zonder visuele ondersteuning. Tot slot zetten ze een kommagetal om naar een breuk.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om breuken naar kommagetallen om te zetten en andersom, zodat je weet welke breuken en kommagetallen hetzelfde betekenen. Vervolgens gaan de leerlingen in tweetallen oefenen met het omzetten van breuken naar kommagetallen. Beide leerlingen bedenken drie kommagetallen. Ze kunnen kiezen uit de genoemde breuken. De ander moet aangeven welke kommagetallen horen bij de breuken. Daarna laat je een aantal stellingen op het digibord zien. De leerlingen moeten aangeven of het kommagetal naar de juiste breuk is omgezet of niet. Indien het niet het geval is, vraag dan wat de juiste breuk moet zijn.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het omzetten van breuken naar kommagetallen en andersom eerst oefenen met het bepalen van de breuken die horen bij breukenstroken en cirkels. Benadruk dat een strook of cirkel die volledig gekleurd is hetzelfde is als 1. Vervolgens oefenen ze met het omzetten van breuken (eenvoudige breuken zoals: 1//4, 1//5, 1//8 en 1//10) naar kommagetallen. Laat hen ook oefenen met het weergeven van het kommagetal in een breukenstrook of cirkel (eenvoudige kommagetallen zoals 0,2, 0,5 en 0,75). Vervolgens kunnen ze oefenen met het omzetten van deze kommagetallen naar breuken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!