Omrekenen van ml, cl, dl en l met kommagetallen
Omrekenen van ml, cl, dl en l met kommagetallen

Omrekenen van ml, cl, dl en l met kommagetallen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren om inhoudsmaten met kommagetallen om te rekenen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om inhoudsmaten met kommagetallen te kunnen omrekenen, omdat je dan met een meer passende meeteenheid kunt rekenen.

Introductie

Laat de leerlingen de kommagetallen vermenigvuldigen met 10, 100 of 1000. Schuif de afdekvlakken weg om het antwoord te tonen.

Instructie

Leg aan de hand van het metrieke stelsel uit dat je één sprong naar links maakt als je centiliters wilt omrekenen naar liters. Daarbij vertel je dat je de centiliters deelt door honderd, omdat je twee sprongen van gedeeld door tien maakt. Als je van centiliters naar liters gaat dan vermenigvuldig je met honderd. Herhaal vervolgens op dezelfde manier de instructie van deciliter naar liter en andersom en van centiliter van deciliter en andersom. Controleer met de sommen of de leerlingen kunnen omrekenen met milliliter, centiliter, deciliter en liter.

Om te controleren of leerlingen inhoudsmaten met kommagetallen kunnen omrekenen, kun je de volgende vragen stellen:
- Wat gebeurt er met de komma als je van liter naar hectoliter gaat?
- Wat gebeurt er met de komma als je van decaliter naar liter gaat?

Inoefening

Leerlingen oefenen met het omrekenen van inhoudsmaten in een opgave met visuele ondersteuning en twee abstracte opgaven.

Afsluiting

Herhaal het doel en het belang van het kunnen omrekenen van inhoudsmaten met kommagetallen. Maak een getal en schrijf deze op de blauwe lijn. Laat nu de linker draaischijf draaien. Het nummer op de draaischijf correspondeert met het nummer bij die inhoudsmaat. Plaat nu de komma in het getal, door hem te slepen. Draai vervolgens de rechter draaischijf om te zien naar welke inhoudsmaat je het getal gaat omrekenen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze het metrieke stelsel geven, waar bij ze eerst opschrijven of ze moeten delen of vermenigvuldigen. Vervolgens door hoeveel ze moeten delen of vermenigvuldigen en de inhoudsmaat proberen om te rekenen.
Oefen ook het vermeningvuldigen en delen met kommagetallen los van de inhoudsmaten.

Instructiemateriaal

Eventueel afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!