Omrekenen van cl en l
Omrekenen van cl en l

Omrekenen van cl en l

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren centiliters omrekenen naar liters en andersom.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is dat je centiliters naar liters kunt omrekenen en andersom, omdat je dan met een meer passende meeteenheid kunt rekenen. Zo zeg je bijvoorbeeld dat in de jerrycan 1 1//2 liter zit in plaats van 150 centiliter.

Introductie

De leerlingen geven aan of de inhoud op het plaatje ongeveer een centiliter is of niet. Door de vakjes open te krassen kun je het goede antwoord zien.

Instructie

Laat aan de leerlingen de kan zien en leg uit dat 1 centiliter 100× in een liter past. 1 liter is 100× zo groot. Leg uit hoe je de centiliters en liters van de kan moet aflezen. Controleer vervolgens of de leerlingen het aantal liter en centiliter van de kannen kunnen aflezen. Leg aan de hand van het metrieke stelsel uit dat je twee sprongen naar links maakt als je centiliters wilt omrekenen naar liters. Daarbij vertel je dat je de centiliters deelt door honderd, omdat je twee sprongen van gedeeld door tien maakt en 10 × 10 = 100. Dit laat je vervolgens met behulp van de sommen waarbij je centiliters gaat omrekenen naar liters doen. Daarna leg je uit dat wanneer je niet precies een hoeveelheid liters hebt, je een aantal centiliters overhoudt. Door eerst te kijken naar hoeveel liter je hebt en vervolgens te kijken hoeveel centiliter je overhoudt kun je uitrekenen hoeveel liter en centiliter het is. Laat vervolgens de leerlingen de getallen naar de juiste plek slepen. Leg uit dat wanneer je liters wilt omrekenen naar centiliters, je twee sprongen naar rechts maakt en dus vermenigvuldigt met honderd. Dit laat je zien door verschillende liters om te rekenen naar centiliters. Vervolgens leg je uit dat wanneer je niet precies een bepaalde hoeveelheid liters heb, je de liters eerst omrekent naar centiliters en daar de overige centiliters bij optelt. De leerlingen slepen de getallen weer naar de goede plek. Bespreek bij de verhaalsom welke stappen je doorloopt tijdens het oplossen en laat je ze de verhaalsommen oplossen.

Om te controleren of leerlingen centiliters kunnen omrekenen naar liters en andersom, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoeveel centiliter is één liter?
- Wat doe je als je centiliters wilt omrekenen naar liters?
- Wat doe je als je liters wilt omrekenen naar centiliters?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het omrekenen van liters naar centiliters, waarbij ze visuele ondersteuning krijgen.
Daarna krijgen ze een abstracte som. Vervolgens oefenen ze een verhaalsom waarbij ze centiliters moeten omrekenen naar liters. Laat de leerlingen verwoorden hoe ze dit uitrekenen.

Afsluiting

Herhaal het doel en het belang van het kunnen omrekenen van centiliter naar liter en andersom. Vervolgens staan er op het digibord een aantal sommen, waarbij de leerlingen de liters moeten omrekenen naar centiliters en andersom. Je kunt de leerlingen de sommen laten maken en vervolgens de antwoorden laten zien door te gummen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze het metrieke stelsel geven, waarbij je alleen centiliters en liters hebt met een pijltje :100 en een pijltje ×100.

Instructiemateriaal

Eventueel afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!