Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met hele uren
Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met hele uren

Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met hele uren

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de nieuwe tijd te bepalen met digitale klokken met hele uren.

Belang

Het is belangrijk dat je een nieuwe tijd kunt bepalen met digitale klokken met hele uren, omdat je dan weet hoe laat het is als iets afgelopen is.

Introductie

Laat de leerlingen de juiste tijd aan de juiste digitale klok koppelen door de tijd er naar toe te slepen.

Instructie

Tijdens deze les kun je de leerlingen allemaal een digitale oefenklok geven, zodat ze direct de tijd op hun klok mee kunnen zetten en kunnen verzetten. Bespreek het belang van een nieuwe tijd kunnen bepalen met digitale klokken met hele uren. Laat de digitale klok zien en leg uit dat een digitale klok bestaat uit vier plekken waar een getal kan staan. De dubbele punt, bij sommige klokken alleen één punt, geeft de scheiding tussen uren en minuten aan. De cijfers die voor de dubbele punt staan geven de uren aan. De cijfers achter de dubbele punt geven de minuten aan. Leg uit dat een analoge klok na 12 uur weer verder opnieuw begint bij 1 uur. De digitale klok telt verder naar 13 uur. Vertel dat dit de hoge uren heten. Laat zien hoe de digitale uren ten opzichte van de analoge uren verder tellen. Benadruk dat je 12 uur 's nachts op de digitale klok als 0:00 zet en niet als 24:00. Om te weten hoe laat het is op de digitale klok in hoge uren haal je er 12 uur vanaf. Leg uit dat je het tijdsverschil tussen twee digitale klokken kan bepalen met doortellen of terugtellen. Gebruik de digitale klok van 1 uur om te laten zien wat er met de cijfers gebeurt als je de klok een uur eerder en een uur later zet. Laat nu zien hoe je een nieuwe tijd kan bepalen. Met behulp van het voorbeeld met de auto kun je uitleggen hoe je het tijdsverschil tussen digitale klokken met hele uren in hoge tijden kunt bepalen. Zo ga je om 11 uur rijden en kom je om 2 uur aan. Het tijdsverschil tussen deze twee tijden is 3 uur. Om dit uit te rekenen tel je telkens een uur verder vanaf 11 uur tot je op 2 uur uitkomt. Kies een tijd uit en zet die op de linker digitale klok. Laat een leerling de tijd benoemen. Vervolgens doe je er een aantal uur bij of af. Wat wordt nu de nieuwe tijd? Herhaal dit meerdere keren vanaf verschillende tijden. Je kunt de leerlingen mee laten oefenen door zelf de tijden op hun eigen digitale klok te laten zetten en vervolgens het aantal uur eerder of later te zetten om de nieuwe tijd te bepalen. Controleer met de volgende sommen of de leerlingen de nieuwe tijd kunnen bepalen. Vervolgens maken de leerlingen twee sommen, waarbij ze het juiste antwoord moeten kiezen. Door de grijze cirkels te gummen kun je het antwoord laten zien. Daarna leg je uit hoe je een som waarin je een nieuwe tijd moet bepalen met een verhaal moet aanpakken. Controleer of de leerlingen de volgende twee sommen kunnen oplossen. Laat zien hoe je de eindtijd kunt bepalen met een tabel. In de volgende som bepalen de leerlingen wanneer de verzorgers klaar zijn met het voeren van de dieren. Vervolgens maken de leerlingen een som waarbij ze de reeks moeten afmaken.

Controleer of de leerlingen de nieuwe tijd kunnen bepalen met digitale klokken met hele uren, door de volgende vraag te stellen:
- Hoe laat is de lunchpauze? Stel dat je 1 uur pauze hebt. Hoe laat begint de school dan weer?

Inoefening

Bij de eerste opgave bepalen de leerlingen de nieuwe tijd met een meerkeuzeopgave. Vervolgens vullen de leerlingen de eindtijd in. Als laatste krijgen de leerlingen opgave, waarbij ze een tabel moeten invullen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om een nieuwe tijd met digitale klokken met hele uren te bepalen, omdat je zo weet hoe laat het is als iets afgelopen is. Als afsluiting laat je de leerlingen een klok kiezen uit de linker kolom. Vervolgens kies je of het aantal uren dat de draaischijf gaat draaien eerder of later zijn. Draai nu de draaischijf door op het midden te tikken. Laat nu de nieuwe tijd bepalen en zet deze op de rechter digitale klok.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het bepalen van de nieuwe tijd tussen digitale klokken met hele uren eerst oefenen met een digitale klok een uur eerder of een uur later te zetten vanaf een tijd met hele uren. Benadruk dat je bij een hoge tijd 12 uur eraf kan halen om de tijd te weten te komen.

Instructiemateriaal

Digitale klokken

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!