Maken van een bouwwerk met een bouwtekening met hoogtegetallen
Maken van een bouwwerk met een bouwtekening met hoogtegetallen

Maken van een bouwwerk met een bouwtekening met hoogtegetallen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren een bouwwerk te maken aan de hand van een bouwtekening met hoogtegetallen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om een bouwwerk te kunnen maken aan de hand van een bouwtekening met hoogtegetallen. Op deze manier kun je precies hetzelfde bouwwerk bouwen dat getekend is op de bouwtekening.

Introductie

Laat de leerlingen aangeven welke hoogtegetallen moeten worden ingevuld in de bouwtekening.

Instructie

Leg uit dat de bouwtekening zo gemaakt wordt alsof je vanaf boven op een bouwwerk kijkt. Maar vanaf boven kun je niet zien hoeveel blokken er op elkaar zijn gestapeld. Leg uit dat daarvoor het cijfer in elk blok is. Zijn er drie blokken op elkaar gestapeld, dan schrijf je een drie op in dat hokje van de bouwtekening. Leg uit dat je op de plekken waar geen blokken zijn een 0 kunt opschrijven. Aan de hand van de bouwtekening kun je een bouwwerk maken. Geef aan dat je steeds een stapel moet bouwen van het aantal blokjes dat staat aangegeven in een hokje in de bouwtekening. Vervolgens bouw je samen met de leerlingen het bouwwerk na dat hoort bij de bouwtekening. Laat de leerlingen daarna zelfstandig het bouwwerk maken dat hoort bij de bouwtekening op het digibord.

Controleer of de leerlingen bouwwerken kunnen maken aan de hand van bouwtekeningen met hoogtegetallen met de volgende vraag:
- Hoe maak je van deze bouwtekening een bouwwerk?

Inoefening

De leerlingen oefenen met drie opgaven waarbij ze de juiste bouwwerken moeten maken aan de hand van de bouwtekeningen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is als je bouwwerken kunt bouwen aan de hand van bouwtekeningen. Als afsluiting kun je de leerlingen in tweetallen of groepjes een bouwtekening laten maken. De andere leerling(en) bouwen vervolgens het bouwwerk dat bij de bouwtekening hoort.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het bouwen van bouwwerken aan de hand van bouwtekeningen, kun je hen eerst laten oefenen met bouwtekeningen met hoogtegetallen. Gebruik concreet materiaal en laat de leerling een bouwtekening maken van het bouwwerk. Vervolgens kan de leerling oefenen met het bouwen van een bouwwerk op basis van een bouwtekening.

Instructiemateriaal

Blokken om de bouwwerken te maken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!