Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met halve uren

Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met halve uren

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met halve uren
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren om analoge klokken te koppelen aan digitale klokken met lage tijden met halve uren en andersom.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is dat je analoge en digitale klokken met lage tijden met halve uren kunt koppelen, omdat je zo op verschillende manieren dezelfde of andere tijden kunt aflezen en zetten.

Introductie

Laat de leerlingen aangeven hoe laat het is op de analoge en digitale klokken met lage tijden met halve uren. Bespreek kort de wijzers van de analoge klok en de cijfers van de digitale klok.

Instructie

Bespreek het belang van het kunnen koppelen van de analoge klok aan de digitale klok met lage tijden met halve uren. Leg uit dat de halve uren van de analoge klok overeenkomen met de halve uren in lage uren op de digitale klok. Dus half 2 op de analoge klok is 01:30 uur. Half 3 op de analoge klok is 02:30 enzovoort. Benadruk dat je half 1 uur 's nachts in lage uren op de digitale klok als 00:30 zet en niet als 12:30. Vervolgens laat je de leerlingen de juiste digitale klok bij de analoge klok slepen. Herhaal kort dat bij half de grote wijzer op de analoge klok op de 6 staat en de minuten van de digitale klok op 30 staan. Controleer met de volgende sommen of de leerlingen de analoge en digitale klokken met lage tijden met halve uren kunnen koppelen en andersom. Vervolgens laat je de leerlingen sommen maken, waarbij ze twee antwoorden moeten geven. Door de vakjes weg te krassen kun je de goede antwoorden laten zien. Daarna laat je, op basis van de analoge klok, de digitale klok zetten en andersom. Bij deze oefening kun je ook gebruik maken van de oefenklokken en digitale klokjes in de klas, zodat alle leerlingen de tijd op hun eigen klok kunnen zetten. Leg uit dat je bij een verhaalsom goed moet opletten hoeveel antwoorden je moet geven. Dit kunnen er twee maar soms ook drie zijn. Vertel dat de bloemist open is van 06:30 tot 10:30. Om 01:30 ben je dus te vroeg, want de bloemist gaat pas om 06:30 open. Om 07:30 en 09:30 kun je wel terecht bij de dokter. Maar om 11:30 ben je te laat, dan is de bloemist al gesloten. Controleer met de volgende som of de leerlingen kunnen bepalen op welke tijden de wel rijdt. Benadruk dat de leerlingen goed moeten kijken hoeveel antwoorden ze moeten geven.

Controleer of de leerlingen de analoge klokken kunnen koppelen aan digitale klokken met lage tijden met halve uren door de volgende vraag te stellen:
- Waar staat de digitale klok op als de grote wijzer van de analoge klok op half staat?

Inoefening

Eerst gaan de leerlingen aan de slag met het koppelen van de digitale klok aan de juiste analoge klok met dezelfde tijd. In de tweede opgave moeten ze aangeven welke tijden dezelfde tijd aangeven als de analoge klok. De derde opgave is een verhaalsom, waarbij meerdere antwoorden gegeven moeten worden.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen het belang van het koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met halve uren. Het is belangrijk dit te kunnen, omdat je zo op verschillende manieren dezelfde of andere tijden kunt aflezen en zetten. Als afsluiting laat je leerlingen één van de klokken kiezen en er een tijd op zetten met lage tijden met halve uren. Een andere leerling zet dan de andere klok gelijk aan de andere klok.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met halve uren eerst de halve uren op de analoge en digitale klok aflezen en zetten. Leg daarbij de betekenis van de wijzers van de analoge klok en de positie van de cijfers op de digitale klok nog een keer uit. Laat zien waar de uren staan en waar de minuten staan. Eventueel kunnen leerlingen in duo's met elkaar oefenen met het aangeven en aflezen van een analoge en digitale klok.

Instructiemateriaal

analoge oefenklokken, digitale oefenklokken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!