Kolomsgewijs vermenigvuldigen met een kommagetal
Kolomsgewijs vermenigvuldigen met een kommagetal

Kolomsgewijs vermenigvuldigen met een kommagetal

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren kolomsgewijs vermenigvuldigen met één kommagetal.

Belang

Met kolomsgewijs vermenigvuldigen kun je getallen vermenigvuldigen die je niet in één keer uit je hoofd kunt vermenigvuldigen. Je kunt zo gemakkelijk grote getallen met elkaar vermenigvuldigen. Zo kun je bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel euro de basketballen samen kosten.

Introductie

Draai aan het rad en laat een leerling een getal tot de 100 noemen. Vul de getallen in op de oranje en de blauwe lijn. Vervolgens rekenen de leerlingen deze som uit.

Instructie

Leg uit dat je bij kolomsgewijs vermenigvuldigen de getallen van de som onder elkaar zet. Vervolgens kun je dit met elkaar vermenigvuldigen door van links naar rechts te rekenen. Geef aan dat je het kommagetal van de som bovenaan zet en het andere getal zet je daaronder. Bij kolomsgewijs vermenigvuldigen werk je van links naar rechts. Leg uit hoe je een som kolomsgewijs kunt vermenigvuldigen met een kommagetal met één decimaal. Je begint eerst door de komma weg te denken. Zo reken je met hele getallen. Al deze uitkomsten zet je in het schema en je geeft aan wat de hulpsommen zijn. Als je de getallen uit het schema bij elkaar optelt, weet je wat de uitkomst is. Deze uitkomst zet je onderaan in het schema. Dan moet je de komma weer terugplaatsen. Kijk in de som hoeveel cijfers er achter de komma staan, zoveel moeten er ook in het antwoord staan. Vervolgens staat er een som in een schema, waarbij steeds een andere rij geel gemarkeerd is. Vraag de leerlingen of ze weten welke tussensom bij elke gekleurde rij hoort. Hiermee kun je controleren of leerlingen weten welke stappen ze moeten doorlopen. Vervolgens laat je zien dat kolomsgewijs vermenigvuldigen met een kommagetal met twee decimalen op dezelfde manier werkt als met één decimaal. Laat de leerlingen hier mee oefenen, door een som kolomsgewijs uit te rekenen. Sleep de juiste getallen naar het schema. Daarna laat je zien hoe je een som kolomsgewijs kunt vermenigvuldigen met een kommagetal met drie decimalen. Laat de leerlingen hier ook mee oefenen door de sommen kolomsgewijs te vermenigvuldigen. Daarna geef je aan dat je bij een som met een vermenigvuldiging met 0 het antwoord niet hoeft op te schrijven. Bij een vermenigvuldiging met 0 is het antwoord altijd 0. Vervolgens laat je een schema zien, waarbij de tussenstappen moeten worden ingevuld. Laat de leerlingen deze getallen opschrijven en omhoog houden, zodat je het kunt controleren.

Controleer of de leerlingen kolomsgewijs kunnen vermenigvuldigen met één kommagetal met behulp van de volgende vragen/opdracht:
- Waarom is het handig om kolomsgewijs te kunnen vermenigvuldigen?
- Waar begin je altijd bij kolomsgewijs rekenen?
- Reken deze som kolomsgewijs uit: 30,271 × 5

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met een som met 1 decimaal en daarna met 2 decimalen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om kolomsgewijs te kunnen vermenigvuldigen met één kommagetal, omdat je zo op een handige manier sommen kunt uitrekenen. Controleer of de leerlingen weten dat ze bij kolomsgewijs vermenigvuldigen van links naar rechts rekenen. Laat de leerlingen zelf sommen bedenken door cijfers naar het schema te slepen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met kolomsgewijs vermenigvuldigen, kun je de betekenis van D H T E t h d herhalen en hoe je de getallen in een schema plaatst. Schrijf de hulpsommen uit. Markeer eventueel tientallen, eenheden, tienden, honderdsten en de duizendsten, zodat het duidelijk zichtbaar wordt wat je met elkaar vermenigvuldigt.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!