Kolomsgewijs aftrekken t/m 100 met kommagetallen
Kolomsgewijs aftrekken t/m 100 met kommagetallen

Kolomsgewijs aftrekken t/m 100 met kommagetallen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren kolomsgewijs aftrekken met kommagetallen tot en met 100.

Belang

Met kolomsgewijs aftrekken kun je getallen aftrekken die je niet in één keer uit je hoofd kunt aftrekken. Je kunt zo gemakkelijk meerdere grote kommagetallen van elkaar aftrekken.

Introductie

Op het digibord staat een getallenlijn van 6 tot 7 met op vier plaatsen een pijl. Bij elke pijl geven de leerlingen aan welk getal uit de meerkeuzevraag erbij hoort. Je kunt de leerlingen de letters laten opschrijven.

Instructie

Je legt uit wat de cijfers achter de komma betekenen. Dit doe je bij de tienden, de honderdsten en de duizendsten. Daarna leg je uit dat je bij kolomsgewijs aftrekken de getallen van de som onder elkaar zet. Vervolgens kun je dit bij elkaar optellen door van links naar rechts te rekenen. Geef aan dat je het eerste getal van de som bovenaan zet en het tweede getal zet je daaronder. Bij kolomsgewijs aftrekken werk je van links naar rechts. Je begint dus eerst met het uitrekenen van de tientallen. Deze trek je van elkaar af. Daarna reken je uit hoeveel je overhoudt als je de eenheden, tienden, honderdsten en duizendsten van elkaar aftrekt. Al deze uitkomsten zet je in het schema en je geeft aan wat de hulpsommen zijn. Als je de getallen uit het schema bij elkaar optelt, weet je wat de uitkomst is. Let op! Als je een negatieve uitkomst krijgt, schrijf je een min-teken voor deze uitkomst en trek je dit er vanaf. Het antwoord zet je onderaan in het schema. Daarna laat je een schema zien waarbij de tussenstappen moeten worden ingevuld. Laat de leerlingen deze getallen opschrijven en omhoog houden, zodat je het kunt controleren. Vervolgens zijn er drie sommen die de leerlingen kolomsgewijs moeten uitrekenen. De sommen staan al ingevuld. Daarna moeten de leerlingen de tabel in zijn geheel invullen. De instructie wordt afgesloten met het kolomsgewijs aftrekken met een ongelijk aantal decimalen. Bespreek hierbij dat het belangrijk is om het aantal decimalen gelijk te maken door aan te vullen met nullen.

Controleer of de leerlingen kolomsgewijs kunnen aftrekken met behulp van de volgende vragen/opdracht:
- Waarom is het handig om kolomsgewijs af te trekken?
- Waar begin je altijd bij kolomsgewijs rekenen?
- Reken deze sommen kolomsgewijs uit: 43,85 - 21,64 en 54,851 - 31,563.

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met kolomsgewijs aftrekken, waarbij de uitkomst al gegeven is en ze zelf de tussenstappen moeten invullen. Vervolgens krijgen ze een afteksom met twee decimalen en tot slot een met drie decimalen. Bij deze aftreksommen vullen de leerlingen de tussenstappen en de uitkomst zelf in.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om kolomsgewijs te kunnen aftrekken met kommagetallen tot en met 100, omdat je zo op een handige manier sommen kunt uitrekenen. Controleer of de leerlingen weten dat ze bij kolomsgewijs aftrekken van links naar rechts rekenen. Op het digibord staat een kind die vertelt hoeveel spaargeld hij heeft en wat hij gaat kopen. De leerlingen rekenen kolomsgewijs uit hoeveel euro hij nog overhoudt.

Aandachtspunten

Voor leerlingen die moeite hebben met kolomsgewijs aftrekken, kun je de betekenis van letters in het schema herhalen en hoe je de getallen in een TEthd-schema plaatst. Schrijf de hulpsommen uit. Markeer eventueel de tientallen, eenheden, tienden, honderdsten en duizendsten, zodat het duidelijk zichtbaar wordt wat je van elkaar aftrekt.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!