Kennen van de getallen t/m 10
Kennen van de getallen t/m 10

Kennen van de getallen t/m 10

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de getallen t/m 10 herkennen aan de hand van de uitspraak en kunnen de getallen noteren. Ze leren zowel de notatie, de uitgesproken als de geschreven vorm.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat je overal om je heen getallen tegenkomt en dat het daarom belangrijk is dat je ze herkent. Bijvoorbeeld wanneer je wilt weten hoe oud iemand is geworden.

Introductie

De leerlingen oefenen met het herkennen van de getallen t/m 10 door ze naar het juiste vlak te slepen.

Instructie

De leerkracht wijst de getallen van 0 t/m 10 aan en spreekt deze hardop uit. Laat de leerlingen het getal steeds hardop herhalen. Vervolgens staan de getallen in willekeurige volgorde. Wijs de getallen aan en laat de leerlingen het getal hardop uitspreken. Daarna noem je steeds één getal op en geef je de leerlingen kort de tijd om het antwoord voor zichzelf te noteren.

Controleer of de leerlingen het begrepen hebben door de volgende vragen te stellen:
- Waar kun je deze getallen tegenkomen?
- Woont er iemand op een huisnummer dat niet hoger dan 10 is?
- Hoe oud ben je?
- Welk getal zie je hier? Schrijf eventueel nog wat getallen op het bord en laat leerlingen deze nogmaals benoemen.

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst door een uitgesproken getal aan een visueel getal te koppelen en vervolgens door het getal te noteren bij het uitgesproken getal.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen waarom het handig is om de getallen t/m 10 te (her)kennen. Getallen kom je namelijk overal tegen. Het kan handig zijn om te weten hoe oud iemand is geworden. Controleer of de leerlingen het begrepen hebben door in tweetallen te oefenen met getalkaartjes van 0 t/m 10. De ene leerling noemt een willekeurig getal en de ander legt het juiste getalkaartje neer. Wissel steeds van beurt.

Aandachtspunten

De sterke rekenaars kun je de getallen t/m 20 laten benoemen en noteren.

Instructiemateriaal

Getalkaartjes van 0 t/m 10.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!