Kennen van de betekenis van de getallen t/m 1.000.000
Kennen van de betekenis van de getallen t/m 1.000.000

Kennen van de betekenis van de getallen t/m 1.000.000

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren wat getallen tot en met 1 000 000 betekenen binnen verschillende situaties.

Belang

Het is belangrijk om te weten wat een getal tot en met 1 000 000 betekent om situaties goed te begrijpen.

Introductie

Je laat een uitspraak en de bijbehorende afbeelding zien. Als de leerlingen denken dat de uitspraak waar is, gaan ze staan. Denken ze dat het niet waar is, dan gaan ze zitten. Daarna laat je geluidsfragmenten horen. De leerlingen moeten het getal in cijfers opschrijven.

Instructie

Eerst leg je uit dat de betekenis van een getal afhankelijk is van de situatie waarin het voorkomt. Denk hierbij aan: een hoeveelheid, volgorde, snelheid, gewicht, afstand, inhoud, of nummering aangeven. Daarna bespreek je het aantal inwoners in een dorp en de inwoners van een aantal steden. Het goede antwoord controleer je door de afdekvlakken te verslepen. Vervolgens bespreek je meerdere voorbeelden van getallen tot en met 10 000 of 1 000 000 bij verschillende situaties, zoals het aantal kilometers tussen de maan en de aarde, het gewicht van de bultrug en blauwe vinvis, en de prijs van een auto en huis in euro's. Laat vervolgens leerlingen raden hoe hard een raceauto kan gaan, een vliegtuig gaat en een raket gaat. De antwoorden kun je controleren door het afdekvlak te verslepen. Op de volgende pagina laat je de leerlingen nog drie afbeeldingen met de juiste getallen en betekenissen koppelen. Herhaal dit ook met de vier afbeeldingen.

Controleer of leerlingen de betekenis kennen van getallen tot 1 000 000 met de volgende vragen:
- Waar kom je grote getallen tegen?
- Kun je een voorbeeld noemen waar het getal 200 000 een betekenis heeft?

Inoefening

Je bepaalt samen met de leerlingen welke betekenis bij een getal kan horen en welke betekenis bij de afbeelding hoort. Dit doe je eerst met getallen onder de 100 000 en daarna met getallen tot en met 1 000 000.

Afsluiting

Je bespreekt het leerdoel nog eens en vraagt waar de leerlingen aan denken bij het getal 200 000 (het zou het gewicht van de allosaurus kunnen zijn). Vervolgens laat je de leerlingen met elkaar in tweetallen voorbeelden bedenken bij getallen tussen de 1000 en 10 000, de 10 000, en 100 000 en tussen de 100 000 en 1 000 000.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het koppelen van getallen aan de juiste situatie, kunnen eerst oefenen met de betekenis van getallen met kleinere aantallen. Geef concrete voorbeelden, zoals een tijd op een stopwatch of een verkeersbord met de maximum snelheid. Wijs de leerlingen erop goed te kijken naar de afbeeldingen die zijn gegeven en vraag wat ze zien.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!