Kennen van buurgetallen t/m 10

Kennen van buurgetallen t/m 10

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Kennen van buurgetallen t/m 10
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren wat buurgetallen zijn en kunnen de buurgetallen van de getallen 1 t/m 9 bepalen doordat zij weten welk getal ervoor komt en welk getal erna.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om de buurgetallen van een getal te weten, omdat ze hiermee kunnen weten wanneer ze aan de beurt zijn. Hiermee weten ze wie ervoor en wie erna aan de beurt is.

Introductie

Je vraagt aan de leerlingen hoe ze wonen. In wat voor soort huis en wie wonen er naast ze? Hoe noem je de mensen die naast je wonen? Bekijk of de leerlingen op het begrip buren komen, benoem dit anders zelf. Je kunt leerlingen eventueel hun huis met buren nog laten tekenen op een post-it. Bespreek met de leerlingen dat het kennen van de buurgetallen nodig is als je de volgende of vorige wilt weten, bijvoorbeeld bij het wachten in een rij.

Instructie

Je legt het begrip buurgetallen uit aan de leerlingen. Aan de hand van de stoelen laat je zien dat het buren van elkaar zijn. Vervolgens leg uit hoe je de buurgetallen kunt vinden door verder en terug te tellen. Daarna vraag je aan de leerlingen de buurgetallen van 4 en 7. Sleep de buurgetallen naar het juiste vak.

Controleer of de leerlingen de instructie begrepen hebben wat buurgetallen zijn met behulp van onderstaande vragen:
- Wat is een buurgetal?
- Hoe vind je een buurgetal?
- Hebben alle getallen een buurgetal?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst opgaven waarbij alleen steeds naar één buurgetal gevraagd wordt. Daarna oefenen ze met opgaven waarbij beide buurgetallen gevraagd worden.

Afsluiting

Je controleert of ze het begrip buurgetallen kunnen uitleggen. Vertellen de leerlingen dat de buurgetallen de getallen voor en na het getal in de telrij zijn. Benadruk dat het handig is om de buurgetallen te kennen zodat je weet wat de volgende en de vorige is. Tot slot controleer je of leerlingen de buurgetallen van een getal kunnen vinden en of ze dit doen aan de hand van één terug en één verder tellen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het vinden van de buurgetallen, hebben waarschijnlijk de telrij t/m 10 nog niet goed in hun hoofd. Laat deze leerlingen extra oefenen met heen- en terugtellen. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, kun je laten oefenen met de buurgetallen t/m 20.

Instructiemateriaal

Getalkaartjes van 1 t/m 10.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!