Herkennen van meer of minder van 1 t/m 10
Herkennen van meer of minder van 1 t/m 10

Herkennen van meer of minder van 1 t/m 10

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen hoeveelheden van 1 t/m 10 herkennen door verschillende afbeeldingen en getallen met elkaar te vergelijken. Ze leren hierbij aan te geven wat meer of minder is.

Belang

Dit heb je nodig om hoeveelheden en getallen met elkaar te kunnen vergelijken zodat je weet wat meer of minder is. DIt is handig om te kunnen bepalen of je ergens genoeg van hebt. Bijvoorbeeld als je koekjes gaat verdelen.

Introductie

De leerlingen spelen een spel waarbij ze hoeveelheden tot en met 10 moeten herkennen. Maak tweetallen en geef elk tweetal 10 blokjes. Om beurten legt een leerling een hoeveelheid blokjes neer en de ander benoemt hoeveel hij ziet.

Instructie

Je vraagt vier leerlingen die voor de klas komen staan en zet hen aan de linkerkant vanuit de leerlingen gezien. Kies 6 andere leerlingen die aan de rechterkant komen staan. Dit kan ook met voorwerpen. Tel eerst samen het linkergroepje hardop. Tel ook het rechtergroepje. Benadruk dat het handig is om de telrij t/m 10 te gebruiken en te bepalen of het getal waarmee je vergelijkt eerder of later in de telrij voorkomt. Waar zie je meer eekhoorns? Rechts, want 6 komt later dan 4. Oefen dit ook zo met de eikels. Vraag hoe leerlingen tot het antwoord zijn gekomen.

Controleer of de leerlingen meer en minder dan een getal kunnen herkennen met de volgende vragen:
- Hoe weet je dat iets meer is?
- Hoe weet je dat iets minder is?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het herkennen van meer en minder door voorwerpen te tellen. Eerst door verschillende hoeveelheden met elkaar te vergelijken, daarna door een getal met een hoeveelheid te vergelijken.

Afsluiting

Controleer of de leerlingen hoeveelheden kunnen vergelijken door meer en minder koekjes te tekenen. Laat de leerlingen zelf tekenen en controleer samen door het voor te doen op het digibord.

Aandachtspunten

Oefen met de leerlingen die nog moeite hebben de telrij t/m 10 en laat ze eventueel bij de oefeningen blokjes gebruiken. Laat leerlingen die de hoeveelheden zonder te tellen kunnen herkennen eventueel oefenen met het vergelijken van getallen t/m 10.

Instructiemateriaal

Blokjes

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!