Herkennen van erbij-situaties t/m 10
Herkennen van erbij-situaties t/m 10

Herkennen van erbij-situaties t/m 10

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren aan de hand van een afbeelding welke som erbij hoort.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is als je aan voorwerpen kunt zien welke som erbij hoort. Zo leer je de betekenis van sommen en dat heb je nodig om goed te leren optellen.

Introductie

Laat op het digibord een afbeelding zien met verschillende voorwerpen. De leerlingen moeten aangeven hoeveel ze van elk voorwerp tellen. Vraag ook hoe de leerling dit op een handige manier kan tellen. Geef aan dat je de getelde voorwerpen bijvoorbeeld kunt doorstrepen. Nadat er antwoord is gegeven, gum je het vakje uit om te controleren of de leerlingen het goed hebben.

Instructie

Je laat op het digibord potloden zien. Er zijn potloden die al geslepen zijn en potloden zonder punt. Tel eerst de potloden met punt en daarna de potloden die nog geslepen moeten worden. Zo zijn er 5 potloden met punt en 2 zonder punt. De potloden die nog geslepen moeten worden komen erbij. De som is dus 5 + 2. Vervolgens laat je 5 geslepen potloden zien en 4 zonder punt. Dit is dus 5 + 4. Bespreek alle varianten van de potloden en laat de bijbehorende som zien. Vervolgens laat je de kuikens zien. Geef aan dat je eerst 6 kuikens telt en dat het tweede groepje bestaat uit 1 kuiken in het nest. Benadruk hier ook dat + erbij betekent omdat het tweede groepje erbij komt. Geef aan dat wat je ziet altijd het eerste getal is in de som en dat wat erbij komt het tweede getal.
Daarna laat je een grasveld zien met honden. Vraag de leerlingen welke som bij de afbeelding hoort. Gum het vakje uit om te zien wat het antwoord is. Vervolgens moet het juiste aantal vissen naar het aquarium gesleept worden. De som staat al in beeld, de leerlingen moeten aangeven hoeveel vissen er naar het aquarium gesleept moeten worden. Ga hierna in op het zoeken van het juiste plaatje bij de som. Bespreek bij elk plaatje welke som je ziet. Leg vervolgens met de kuikentjes uit dat als je de som gevonden, je deze kunt uitrekenen door de getallen bij elkaar op te tellen. Door beide groepjes bij elkaar op te tellen weet je hoeveel kuikentjes er samen zijn. Oefen dit door te kijken welke som past bij de afgedroogde kommen. Gum het vakje uit om te zien wat het antwoord is.

Controleer of de leerlingen aan de hand van een afbeelding weten welke som erbij hoort met de volgende vragen:
- Hoe weet je welke getallen samen een som vormen?
- Wat moet je doen als je wilt weten hoeveel beide groepjes samen zijn?
- Hoe weet je het eerste getal van de som?
- Hoe weet je het tweede getal van de som?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het herkennen van een erbijsom waarbij er antwoordmogelijkheden gegeven worden. Vervolgens moeten ze aan de hand van de afbeelding aangeven welke som erbij hoort en vervolgens moeten ze zowel de som als het antwoord geven.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om aan afbeeldingen te kunnen zien wat de bijbehorende som is, omdat je zo de betekenis van sommen leert. Laat vervolgens stellingen op het digibord zien. Twee kinderen geven aan wat volgens hen de som is die bij de afbeelding hoort. De leerlingen moeten aangeven welk kind gelijk heeft. Laat de leerlingen benoemen hoe ze tot het antwoord zijn gekomen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het optellen aan de hand van afbeeldingen, kunnen gebruikmaken van MAB-materiaal. Leg een groepje blokjes links en rechts en laat de leerling de blokjes per groepje één voor één tellen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!