Herkennen van erbij en eraf met bussommen t/m 20

Herkennen van erbij en eraf met bussommen t/m 20

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Herkennen van erbij en eraf met bussommen t/m 20
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen kunnen herkennen of er iets bij komt of af gaat bij bussommen en hoeveel erbij of eraf gaan..

Belang

Als leerlingen goed willen rekenen, is het belangrijk te kunnen herkennen of iets erbij of eraf gaat en hoeveel erbij en eraf gaat bij een bussommen. Bussommen helpen hen optellen en aftrekken beter te begrijpen.

Introductie

Laat de sommen op het digibord zien. De leerlingen rekenen de sommen uit en geven aan op welk stuk fruit het juiste antwoord staat. Sleep dit stuk fruit naar de mand.

Instructie

Leg uit wat erbij en eraf is bij bussommen en wat + en - betekent in bussommen. Bij bussommen met + betekent het dat er personen instappen en dat er dus meer in de bus zitten en bussommen met - betekenen dat er personen uitstappen en er dus minder mensen in de bus zitten. Vervolgens laat je zien hoe je het erbij herkent bij een bussom. Er zitten twee mensen in de bus, de bus stopt en rijdt vervolgens met vier mensen weg. Vier mensen is meer dan twee, dus er zijn mensen bij gekomen. Daarna leg je uit hoe je het eraf herkent van een bussom. Er zitten zes mensen in de bus, de bus stopt en rijdt vervolgens weg met vier mensen. Vier is minder dan zes, dus er zijn personen weggegaan, oftewel eraf 2. Daarna laat je de stappen zien om te bepalen of het gaat om een erbijsom of erafsom. Laat vervolgens de leerlingen oefenen met erbij en eraf. Op iedere pagina staan drie afbeeldingen op het bord. Links zitten er mensen in de bus, in het midden staat een leeg bord, en rechts zitten er weer mensen in de bus. Bekijk het aantal mensen op de linker en rechter afbeelding en bepaal met de klas of er mensen bij zijn gekomen of af zijn gegaan. Sleep het juiste symbool naar het vak. Daarna ga je oefenen met erbij en eraf door de juiste afbeelding rechts te omcirkelen, zowel met een afbeelding waar de mensen te tellen zijn als een afbeelding waar alleen een aantal staat. Laat vervolgens een stappenplan zien hoe je kunt bepalen hoeveel mensen er zijn ingestapt of zijn uitgestapt. Kijk eerst naar hoeveel mensen er al in de bus zitten. Daarna kijk je naar hoeveel mensen er uiteindelijk wegrijden. Vervolgens reken je hoeveel mensen er dus bijgekomen of afgegaan zijn. Laat de leerlingen oefenen met het bepalen hoeveel mensen zijn ingestapt of zijn uitgestapt.

Controleer of de leerlingen erbij en eraf bij bussommen kunnen herkennen door de volgende vragen te stellen:
- Waar kijk je naar bij bussommen om te herkennen of het erbij of eraf is?
- Als er er eerst drie personen in de bus zaten, de bus stopt en vervolgens wegrijdt met vijf. Wat is het dan: erbij of eraf?
- Kun je een voorbeeld van een bussom met eraf geven?

Inoefening

Eerst kijk je samen met de leerlingen bij een bussom of het erbij of eraf is oefen je met de betekenis van - of + door het juiste teken te kiezen. Daarna kies je met de leerlingen de juiste bus. Stel vragen als wat voor teken staat er (+ of -) en zitten er dus meer of minder personen in de bus. Vervolgens bepaal je samen weer of er meer of minder personen in de bus moeten zitten. Dit doe je door een getal in te vullen. Bij een '+' geen je een hoger getal dan het aantal personen dat in de bus zitten en bij een '-' geef je een lager getal aan.

Afsluiting

Je herhaalt nog eens dat het belangrijk is om te kunnen herkennen of het gaat om een erbij- of erafsom en hoeveel mensen erbij of eraf gaan. Daarna ga je een spel spelen. Je zet tien stoelen in een rijtje en je kiest een aantal leerlingen om in de bus te gaan zitten. Een leerling sluit de ogen. Je wijst een aantal leerlingen aan die moeten in- of uitstappen en je vraagt aan de leerling om de ogen weer te openen en of het erbij of eraf is. Vraag ook of de leerling weet hoeveel leerlingen er zijn in- of uitgestapt.

Aandachtspunte

Laat leerlingen die het moeilijk vinden steeds evenveel blokjes neerleggen als passagiers en deze steeds te tellen en zo te kijken of er passagiers bijkomen of afgaan.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!