Herkennen van eenvoudige aanzichten met een kaart

Herkennen van eenvoudige aanzichten met een kaart

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Herkennen van eenvoudige aanzichten met een kaart
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het herkennen van eenvoudige aanzichten met een kaart.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is als je aanzichten kunt herkennen met een kaart, zodat je kunt bepalen wat je ziet als je op een bepaalde plek staat.

Introductie

Laat een afbeelding zien met verschillende aanzichten. Vraag de leerlingen wat kind 3 ziet en vervolgens wat kind 1 ziet.

Instructie

Deze les vraagt enige voorbereiding. Maak van tevoren een aantal foto's van het schoolplein en voeg deze toe aan deze instructieles.

Leg uit dat een aanzicht een bepaalde kant is van waaruit je iets bekijkt. Geef aan dat je aan de hand van een kaart kunt nagaan welke foto op een bepaalde plek gemaakt is. Dit kun je doen door te doen alsof je op die plek staat. Kijk vervolgens goed rond wat je vanuit die positie ziet. Welke elementen staan erop? Hoe ziet de omgeving eruit? Vraag de leerlingen wat zij zien als zij op plek B zouden staan. Benadruk dat de leerlingen in de richting van de pijl van de afbeelding moeten kijken, anders hebben ze een ander aanzicht. Nadat je de kenmerken van de omgeving weet, kun je bepalen welke foto bij die positie op de kaart hoort. Vergelijk de kaart met de foto's. Kijk goed op welke foto je de elementen van de kaart ziet. Vervolgens laat je een foto op het digibord zien van het schoolplein. Vraag de leerlingen waar zij denken dat de foto gemaakt is en laat hen een kruisje zetten op de getekende plattegrond van het schoolplein op het digibord. Herhaal dit met een aantal andere foto's van het schoolplein. Daarna laat je een plattegrond en meerdere foto's zien. De leerlingen overleggen in tweetallen welke foto bij de letter hoort. Sleep het vakje weg om het antwoord te controleren. Vervolgens geven de leerlingen aan welke foto hoort bij de plekken A, C en E. Sleep de afbeeldingen naar het juiste denkwolkje. Tot slot laat je een plattegrond zien en drie foto's. De leerlingen geven aan welke foto hoort bij plek locatie D.

Controleer of de leerlingen eenvoudige aanzichten kunnen herkennen met een kaart met de volgende vraag:
- Hoe kun je nagaan welke foto hoort bij een bepaalde locatie?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het koppelen van de juiste foto's aan een bepaalde locatie op de kaart.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is als je weet hoe een bepaalde plek op de kaart eruitziet. Controleer of de leerlingen weten hoe je het aanzicht kunt herkennen op de kaart en ga na of zij de aanzichten op de kaart kunnen herkennen door de foto's naar de juiste letter te slepen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het herkennen van eenvoudige aanzichten bij een kaart, kun je hen laten oefenen met foto's van een echte locatie, zoals de klas of het schoolplein en een getekende plattegrond. Geef op de plattegrond aan in welke richting je moet kijken. Benadruk dat je goed moet kijken welke elementen je ziet op de plattegrond als je naar een bepaalde richting kijkt. Laat leerlingen naar de echte locatie lopen die op de plattegrond staat aangewezen en geef aan welke kant de leerling op moet kijken. Vraag wat de leerling ziet.

Instructiemateriaal

Foto's van het schoolplein vanaf verschillende locaties op het plein.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!