Herkennen van de volgorde van de telrij t/m 20
Herkennen van de volgorde van de telrij t/m 20

Herkennen van de volgorde van de telrij t/m 20

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen herkennen de volgorde van de telrij van 11 tot en met 20.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om te weten wat de juiste volgorde van getallen is, bijvoorbeeld zodat je weet wie er als eerste jarig is in een bepaalde maand.

Introductie

Laat de leerlingen in tweetallen memory spelen met de getalkaartjes van 11 tot en met 20. Eventueel kunnen de kaartjes tot en met 10 er ook bij gebruikt worden.

Instructie

Op het digibord staan de getallen van 11 tot en met 20 in de juiste volgorde. Wijs een getal aan en spreek dit hardop uit. Doe dit bij alle getallen in de juiste volgorde van 11 naar 20. Geef aan dat 11 als eerste in de rij staat en dat de rij eindigt met 20. Vervolgens zet je klassikaal de getallen in de juiste volgorde. Daarna vraag je welke rijtjes goed zijn en moeten de getallen in de juiste volgorde gezet worden.

Controleer of de leerlingen de volgorde van de getallen van 11 tot en met 20 weten met de volgende vragen:
Hoe zet je de getallen in de juiste volgorde?
Zet de getallen van 11 tot en met 20 in de juiste volgorde.

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst om aan te geven welke rij goed is, waarbij ze moeten kiezen uit twee antwoordmogelijkheden. Vervolgens moeten ze de getallen in de juiste volgorde zetten en moeten ze aangeven welke rij goed is, waarbij er vier antwoordmogelijkheden zijn.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om de juiste volgorde van getallen te herkennen, zodat je weet wie als eerste jarig is in een bepaalde maand. Controleer of de leerlingen weten dat ze van 11 naar 20 moeten tellen om te weten wat de juiste volgorde is. Vervolgens laat je op het digibord het spel zien. De leerlingen moeten de juiste route volgen, waarbij ze van 11 naar 12 naar 13 etc. gaan en uiteindelijk uitkomen bij 20. Vraag aan de leerlingen bij welke letter ze zijn uitgekomen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het herkennen van de volgorde van de telrij, hebben waarschijnlijk moeite met de getallen tot en met 20. Tel de getallen hardop één voor één en schrijf de getallen op in de juiste volgorde. Zet eventueel het aantal stippen onder het getal.

Instructiemateriaal

Getalkaartjes tot en met 20.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!