Herkennen van aanzichten met een kaart
Herkennen van aanzichten met een kaart

Herkennen van aanzichten met een kaart

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het bepalen van een plek aan de hand van een kaart.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is als je weet waar een foto is gemaakt, zodat je kunt bepalen wat je ziet als je op een bepaalde plek staat. Als je dan precies dezelfde foto wilt maken, weet je op welke plek je moet staan.

Introductie

Laat een plattegrond zien met letters en symbolen. Vraag de leerlingen wat je bij de letters en symbolen ziet.

Instructie

Deze les vraagt enige voorbereiding. Maak van tevoren een aantal foto's van de klas en voeg deze toe aan deze instructieles. Geef aan dat je aan de hand van een foto kunt nagaan waar deze foto gemaakt is. Dit doe je door goed te kijken naar de kenmerken op de foto. Welke elementen staan erop? Vraag de leerlingen wat zij zien op de foto. Wijs de lijnen op het strand aan om te benadrukken wat wel en niet op de foto staat. Bespreek de verschillende cameraposities en bepaal welke letter bij welke foto hoort. Laat daarna de leerlingen zelf bepalen met welke camera de foto is gemaakt. Vervolgens bespreek je hoe je bepaalt op welke plek een foto is gemaakt. Dit doe je door goed naar kenmerken van de foto te kijken en in te beelden wat je ziet als je op een bepaalde plek staat. Vraag wat de leerlingen op de foto zien van de jongen achter zijn bureau. Benadruk dat de jongen naar links kijkt en bespreek op welke plek je moet staan om deze foto te kunnen maken. Daarna laat je een plattegrond zien en geven de leerlingen aan welke foto op welke plek is genomen. Vervolgens laat je een foto op het digibord zien van de klas. Vraag de leerlingen waar zij denken dat de foto gemaakt is en laat hen op deze plek gaan staan. Vraag hoe zij dit weten. Herhaal dit met een aantal andere foto's van de klas. Daarna laat je een foto van een tafel met spullen zien. De leerlingen overleggen in tweetallen bij welke letter de foto gemaakt is. Vervolgens laat je nog een plattegrond zien en vier wegwijzers. De leerlingen geven aan welke wegwijzer op een bepaalde plek hoort. Benadruk dat de leerlingen moeten doen alsof ze voor de wegwijzer staan. Vraag wat ze dan aan de linkerkant en aan de rechterkant zouden zien.

Controleer of de leerlingen kunnen herkennen op welke plek een foto is genomen met de volgende vraag:
- Hoe kun je nagaan op welke plek een foto is gemaakt?

Inoefening

De leerlingen oefenen met de plaatsbepaling met foto's en plattegronden. Daarbij is een bovenaanzicht gegeven en moeten ze de juiste foto, de juiste letter of de juiste wegwijzer koppelen aan een plaats.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is als je weet waar een foto is gemaakt, zodat je deze locatie ook kunt bepalen op de plattegrond of kaart. Controleer of de leerlingen weten hoe je de plaats van de foto kunt bepalen en ga na of zij de verschillende wegwijzers op de juiste plek op de plattegrond kunnen plaatsen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het bepalen van de locatie waar een foto is genomen, kun je hen laten oefenen met foto's van een echte locatie, zoals de klas of het schoolplein. Benadruk dat je goed moet kijken naar de elementen van de foto. Waar zie je deze elementen in het echt? Laat de leerlingen rondlopen en op zoek gaan naar de juiste locatie door vanaf een bepaalde plek steeds zijn beeld te vergelijken met de foto.

Instructiemateriaal

Foto's van de klas vanuit verschillende perspectieven.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!