Handig optellen t/m 100 met drie of meer getallen
Handig optellen t/m 100 met drie of meer getallen

Handig optellen t/m 100 met drie of meer getallen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren handig optellen tot en met 100 met drie of meer getallen. Ze leren om eerst getallen op te zoeken die samen een rond getal vormen. Vervolgens leren ze hoe ze bij sommen met vier getallen of meer getallen groepjes van twee getallen kunnen maken die een rond getal vormen. Daarna gaan ze aan de slag met sommen die in een tabelvorm staan.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen handig leren optellen tot en met 100 met drie of meer getallen, omdat ze zo handig drie of meer getallen snel bij elkaar kunnen optellen.

Introductie

Leerlingen zien een aantal ronde getallen. Leg uit dat tienvouden ronde getallen zijn en dat ze op een 0 eindigen. Vraag de leerlingen welke tienvouden zij kennen. Oefen daarna het herkennen van de ronde getallen door naar de ronde getallen de ballen te slepen. Oefen daarna met het maken van ronde getallen door met leerlingen in de kring te gaan staan. Laat een leerling een willekeurig getal noemen en de bal gooien naar een andere leerling. Deze leerling noemt een getal wat erbij kan om een rond getal te krijgen en welk ronde getal het dan wordt. Vervolgens noemt deze leerling een willekeurig getal en gooit de bal weer naar een andere leerling. Ga zo door tot alle leerlingen aan de beurt zijn geweest.

Instructie

Bespreek eerst hoe je handig drie getallen bij elkaar op kan tellen. Leg uit dat je eerst op zoek gaat naar twee getallen die samen een rond getal vormen. Je laat zien dat 27 + 13 samen een rond getal (40) vormen. Daarna laat je de som met vier getallen zien. Je legt uit dat je bij een som met vier of meer getallen eerst groepjes maakt van twee getallen die samen een rond getal vormen. Vervolgens oefenen de leerlingen met sommen met drie getallen en met sommen met vier getallen. Benadruk bij beide type sommen dat het niet perse de eerste twee getallen hoeven te zijn die samen een rond getal vormen.
Geef daarna instructie over het uitrekenen van een optelsom met vier getallen in een tabelvorm. Leg uit hoe de leerlingen de tabel moeten lezen. Zo komt op de plek van het vraagteken de uitkomst van de vier getallen die eronder staan. Laat zien dat de leerlingen eerst weer groepjes maken om ronde getallen te vormen. Er volgen nu nog 3 sommen in een tabelvorm. Bespreek hierbij dat de setjes getallen zowel naast elkaar, onder elkaar als schuin tegenover elkaar kunnen staan dus dat ze goed moeten kijken naar de getallen om de setjes te maken.

Controleer of de leerlingen de instructie hebben begrepen met de volgende vragen:
- Wat is een rond getal?
- Hoe maak je een rond getal?
- Hoe reken je handig optelsommen met 3 getallen uit?
- Wat let je op bij het kiezen van de getallen?
- Hoe reken je handig optelsommen met 4 of meer getallen uit?
- Welke stappen horen daarbij?
- Hoe haal je de som uit een tabel?

Inoefening

Eerst oefenen de leerlingen met een optelsom met drie getallen. Vervolgens oefenen ze met een som met vier getallen. Als laatste oefenen de leerlingen met een optelsom met vier getallen in een tabelvorm.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen eerst de getallen zoeken die een rond getal vormen. Benadruk dat je zo handig sommen met drie of meerdere getallen snel kan uitrekenen. Controleer of de leerlingen de instructie hebben begrepen door te vragen hoe ze sommen met drie getallen en sommen met vier getallen handig kunnen uitrekenen. Controleer ook of de leerlingen weten hoe ze de sommen in de tabelvorm moeten aanpakken. Als laatste kunnen de leerlingen zelfstandig de sommen maken. De eerste rij sommen zijn sommen met drie getallen, de tweede rij zijn sommen met vier getallen en de laatste rij zijn optelsommen in een tabelvorm.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die nog moeite met de sommen hebben eerst oefenen met het maken van getallen die samen 10 vormen. Dit kunnen ze doen door de getallen neer te leggen met blokjes.

Instructiemateriaal

Een bal en blokjes.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!