Groep 8, Blok 9, Week 3, Les 11

Groep 8, Blok 9, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen de omtrek en oppervlakte van de rechthoeken te laten berekenen.

Welke stappen zet je om de omtrek van de pooltafel te berekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat wanneer je kunt rekenen met cirkels, je de omtrek van bijvoorbeeld een circustent kunt berekenen.

Instructie

Screenshots blok 9
Leg uit wat de straal en diameter van een cirkel zijn. De straal is de lijn van het middelpunt naar de rand van de cirkel. De diameter is de lijn dwars door de cirkel die door het middelpunt gaat. De straal past 2 keer in de diameter. Benadruk dat de straal en diameter niet altijd op dezelfde plek staan, dus bijvoorbeeld ook van boven naar beneden kan lopen. Teken een aantal verschillende voorbeelden.

Als je alleen de diameter weet, hoe kun je dan de straal berekenen?
Hoe groot is de straal van een cirkel als de diameter 7,5 centimeter is?

Laat de leerlingen oefenen met de straal en diameter.
Screenshots blok 9
Leg vervolgens uit hoe je de omtrek van een cirkel berekent. Bespreek eerst de betekenis van π (pi). π staat voor een oneindig kommagetal dat vaak afgerond wordt naar 3,14. Je gebruikt π om de omtrek en oppervlakte van een cirkel te berekenen. De omtrek bereken je door π te vermenigvuldigen met de diameter van de cirkel. Je gebruikt hiervoor een rekenmachine waar π op staat. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Vul inplus: Hoe kun je de omtrek berekenen als je alleen de straal van een cirkel weet?

Screenshots blok 9
Ga vervolgens in op het berekenen van de oppervlakte van een cirkel. De oppervlakte bereken je door de π tweemaal te vermenigvuldigen met de straal. Benadruk dat dit niet hetzelfde is als de straal vermenigvuldigen met 2. Ook hiervoor gebruik je een rekenmachine met π. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de omtrek van een cirkel berekenen door te vragen welke stappen zijn gezet. De leerlingen moeten bedenken dat de straal eerst vermenigvuldigd moet worden met 2.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg eerst uit wat de straal en diameter van een cirkel zijn. Benoem dat de straal 2 keer in de diameter past. Oefen hiermee.
Bespreek vervolgens hoe je de omtrek en oppervlakte van een cirkel berekent. Benadruk hierbij wat het getal π inhoudt en dat het een getal is met oneindig veel decimalen. De omtrek bereken je door π te vermenigvuldigen met de diameter. De oppervlakte bereken je door π tweemaal te vermenigvuldigen met de straal. Maak hiervoor gebruik van een rekenmachine met π. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Bereken de omtrek van de cirkel met een straal van 12 centimeter.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen waarom de oppervlakte niet berekend kan worden. De straal stopt niet bij het middelpunt maar loopt te ver door, waardoor deze niet klopt. Vervolgens rekenen de leerlingen de omtrek van de verschillende etenswaren uit. Ze slepen het etenswaar naar de juiste omtrek.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!