Groep 8, Blok 6, Week 2, Les 9

Groep 8, Blok 6, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Activeer de voorkennis door de leerlingen de percentages uit te laten rekenen. Als de uitkomst bekend is, wordt deze naar het juiste vak gesleept.

Welke stappen zet je om 45% uit te rekenen? En 8%?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je een cirkeldiagram kunt aflezen, je weet hoeveel procent van het fruit ananassen zijn.

Instructie

Blok 6 goede
Herhaal wat percentages zijn en waar je deze tegenkomt. Bespreek de verschillende voorbeelden.
Blok 6 goede
Leg het berekenen van een deel met een percentage uit. Maak hierbij gebruik van de procentenstrook. Bespreek de stappen die je zet. Laat zien dat bij de baars en de brasem een andere verdeling van de procentstrook wordt gebruikt, omdat bij de brasem ook 5% uitgerekend moet worden. Benadruk dat voor het berekenen van de snoek niet met een procentenstrook gerekend hoeft te worden, omdat hoeveelheden van de andere vissen al bekend zijn. De uitkomsten worden van het totaal afgetrokken om tot het aantal snoeken te komen. Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van percentages.
Blok 6 goede
Oefen vervolgens met het aflezen en invullen van en rekenen met cirkeldiagrammen.

Welk percentage hoort bij de kinderen die niet aan voetbal of hockey doen?
30% van de kinderen die op voetbal zitten, zijn meisjes. Hoeveel procent van de 3300 kinderen zijn voetballende meisjes?

Oefen met het aflezen van staafgrafieken. Maak ter ondersteuning gebruik van de procentenstrook.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe zij rekenen met percentages door te vragen naar de stappen die gezet moeten worden om te berekenen hoeveel leerlingen geen cola drinken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg eerst stap voor stap uit hoe 60% berekend wordt met behulp van de procentenstrook. Leg dit hierna uit met 30%. Laat de leerlingen oefenen met het aflezen van een staafgrafiek en het maken van een cirkeldiagram.

Hoe groot is 1 stuk van de cirkeldiagram? Hoeveel stukken heb je nodig om 25% te laten zien in de cirkeldiagram?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna laat je een leerling een percentage bepalen met de husselknop en het rad. Er moet een percentage berekend worden van een bepaald stuk fruit. Hoeveel fruit er is, lees je af uit de staafgrafiek.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!