Groep 8, Blok 6, Week 1, Les 2

Groep 8, Blok 6, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door een aantal sommen op te lossen waarbij je een breuk met een heel getal vermenigvuldigt. Klik op de blauwe knop van het rad zodat het gaat draaien en er een breuk ontstaat. Draai het grote rad om te bepalen met welk getal je de breuk vermenigvuldigt. Leg de nadruk op het vereenvoudigen van de breuken.

Welke getallen vermenigvuldig je met elkaar om de som op te lossen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je een deel kunt berekenen met een verhoudingsgetal, je dit kunt gebruiken in een winkel.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 3 NIEUW
Herhaal het omrekenen van breuken, percentages, verhoudingen en kommagetallen. Vul de ontbrekende getallen uit de tabel in.
SCREENSHOTS BLOK 3 NIEUW
Leg uit hoe je rekent met kortingspercentages, de oude prijs en de nieuwe prijs. Gebruik eventueel het stappenplan op het memoblaadje.

Welke stappen zet je om het kortingsbedrag te berekenen?
Leg uit wat er met de prijs gebeurt als er eerst een prijsstijging van 15% is en vervolgens krijg je nog eens 20% korting op hetzelfde product.

SCREENSHOTS BLOK 3 NIEUW
Leg uit hoe je rekent met verhoudingen. Bespreek het voorbeeld. Eerst bereken je hoeveel water de bloemen eigenlijk moeten krijgen in 48 dagen. Bij stap 2 bereken je hoe vaak het meisje de bloemen geen water heeft gegeven. Deze uitkomst trek je af van de eerste uitkomst. Oefen met verhaalsommen met verschillende verhoudingsgetallen.

Welk kortingspercentage hoort er bij de aanbieding '3 voor de prijs van 2'?
Is de aanbieding bij de groene potten of de blauwe potten voordeliger? Leg uit.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze rekenen met kortingspercentages door te vragen welke stappen je moet zetten om de nieuwe prijs te berekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal het oplossen van verhaalsommen met de verschillende verhoudingsgetallen. Geef de leerlingen eerst een voorbeeld, volg daarbij het stappenplan.
Bespreek de verhaalsommen in de context van zonnebloemen met de leerlingen. Volg en benoem het stappenplan.

Welke breuk en welk kommagetal is hetzelfde als de verhouding 1 op de 3?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te laten verwoorden welke stappen zij zetten om tot de uitkomst te komen. Sluit de les af met een bingospel. Leerlingen maken een bingokaart met 6 vakken. In de vakken schrijven de leerlingen een verhouding, percentage of een stambreuk passend bij een kommagetal tussen de 0,01 en 0,99. Leerlingen mogen een getal wegstrepen wanneer het getal dezelfde waarde heeft (bijvoorbeeld 0,20 - 20% - 1 op de 5 - 1//5 ). Leerlingen kunnen bijvoorbeeld 0,33 of 0,25 opschrijven.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!