Groep 8, Blok 5, Week 1, Les 2

Groep 8, Blok 5, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de keersommen t/m 10 te flitsen. Leerlingen noemen zo snel mogelijk de juiste uitkomst.

Bedenk 2 keersommen t/m 10 met de uitkomst 18.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt bepalen of een grote voorraad met knikkers eerlijk te verdelen is over 9 winkels.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 5
Herhaal hoe je bepaalt of een getal deelbaar is door 2, 4, 5, 8 of 10. Bespreek hierbij telkens het getal wat erbij staat. Laat leerlingen hiermee oefenen.
SCREENSHOTS BLOK 5
Leg uit hoe hoe je bepaalt of een getal deelbaar is door 3 of 9. Een getal is deelbaar door 3, als je de cijfers uit het getal bij elkaar optelt en deze uitkomst kunt delen door 3. 7 + 7 + 7 + 9 = 30. 30 kun je delen door 3, dus je weet dat het getal 7779 deelbaar is door 3. Een getal is deelbaar door 9, als je de cijfers uit het getal bij elkaar optelt en deze uitkomst kunt delen door 9. 3 + 2 + 6 + 0 + 7 = 18. 18 kun je delen door 9, dus 32.607 is deelbaar door 9. Laat leerlingen oefenen met deelbaarheid door 3 en 9 met de stellingen.

Als een getal deelbaar is door 9, is het dan ook altijd deelbaar door 3? Leg uit.
Bedenk zelf een getal wat deelbaar is door 3 én 9.

SCREENSHOTS BLOK 5
Bespreek nu de deelbaarheid door 6. Een getal is deelbaar door 6, als je het kunt delen door 2 én door 3. Herhaal dat even getallen deelbaar zijn door 2 en dat een getal deelbaar is door 3 als je de cijfers bij elkaar optelt en deze uitkomst kunt delen door 3. Sleep het memoblaadje omhoog. Oefen hiermee.

Als je weet dat een getal niet deelbaar is door 2, kan het dan nog deelbaar zijn door 6? Leg uit.
Naar welke cijfers uit de getallen kijk je om te bepalen of het deelbaar is door 6?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze deelbaarheid van getallen door 3 en 5 moeten bepalen door ze de getallen naar het juiste vak te laten slepen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je de deelbaarheid door de getallen 2, 4, 5, 8 en 10 kunt bepalen. Bespreek hierbij telkens het getal wat erbij staat. Laat leerlingen oefenen met het bepalen van deelbaarheid door 2, 4, 5, 8 en 10. Gebruik hierbij het memoblaadje. Herhaal vervolgens het bepalen van de deelbaarheid door 3 en 9. Laat de voorbeelden zien. Oefen hiermee.

Naar welke cijfers kijk je om de deelbaarheid door 9 te bepalen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen of ze zelf een getal kunnen bedenken wat deelbaar is door 3, 8 én 9. Laat ze hierbij de regels voor deelbaarheid van deze delers benoemen. Laat leerlingen vervolgens bepalen welke cijfers er achter de smileys kunnen staan. Er zijn telkens 3 cijfers mogelijk.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!