Groep 8, Blok 4, Week 1, Les 1

Groep 8, Blok 4, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen de keersommen handig te laten uitrekenen via de nulregel binnen 30 seconden. Controleer daarna de uitkomsten.

Waarom is het handig om eerst de som zonder nullen uit te rekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om te kunnen cijferen, zodat je kunt berekenen hoeveel tulpen er op de markt zijn verkocht.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 4
Cijferen
Leg uit wat cijferend vermenigvuldigen is. Laat zien hoe je getallen onder elkaar zet en hoe hierbij het DHTE-schema wordt gebruikt.

Bedenk een keersom die je niet uit je hoofd weet, maar wel cijferend op kunt lossen.
Wanneer gebruik je cijferend vermenigvuldigen?

SCREENSHOTS BLOK 4
Bekijk samen de voorbeeldsom en de tussenstappen. Bespreek wat er belangrijk is bij het cijferend vermenigvuldigen. Besteed hierbij aandacht aan dat het grootste getal boven wordt gezet, de functie van de onthoudhokjes en de ‘0’ die je invult wanneer je vermenigvuldigt met een tienvoud. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Waarom zet je de 0 rechtsonder neer?
Reken 253 × 70 uit.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de 0 moeten noteren door te vragen wat er mis gaat bij de tussenstappen.
SCREENSHOTS BLOK 4
Splitsen en kolomsgewijs (1F-toets)
Bespreek wat splitsend vermenigvuldigen is. Leg uit dat het eerste getal gesplitst wordt in een tienvoud en eenheden. Deze worden vermenigvuldigd met het tweede getal. Vervolgens worden de uitkomsten bij elkaar opgeteld. Leg hierna het kolomsgewijs vermenigvuldigen stapsgewijs uit. Oefen hiermee.

Welke strategie kies je bij de som 13 × 12? Waarom?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze splitsend vermenigvuldigen door te vragen wat er mis is gegaan.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak. Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Cijferen
Bespreek wat belangrijk is bij het cijferend vermenigvuldigen, namelijk het grootste getal bovenaan zetten, de onthoudhokjes en het noteren van de '0' bij het vermenigvuldigen met een tienvoud.

Bij de som 14 × 16 krijg je een overschrijding. Hoeveel is dit?

Splitsen en kolomsgewijs (1F-toets)
Herhaal de stappen van het splitsend en het kolomsgewijs vermenigvuldigen aan de hand van de 2 voorbeeldsommen.

Wat worden de sommen als je het getal ‘42’ splitst in plaats van het getal ‘12’?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke tussenstappen ontbreken in de som. Sluit de les af door de smiley-puzzel op te lossen. Sleep de smileys naar de juiste plek.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!