Groep 8, Blok 1, Week 3, Les 13

Groep 8, Blok 1, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen de oude of nieuwe tijd te laten bepalen. Eerst wordt de analoge of digitale klok afgelezen. Hierna moet het aantal uren dat aangegeven staat erbij op geteld of er vanaf getrokken worden. Als de klok links staat, wordt de nieuwe tijd bepaald. Staat de klok rechts, dan bepaal je de oude tijd. Versleep de afbeeldingen om de uitkomst te controleren.

Hoeveel uur duurt het voor de klok helemaal rond is?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het maar 2 uur later is, terwijl er 8 uur is gevlogen. Dit komt door de tijdzones.

Instructie

Blok 1 les 11 en 12
Leg uit wat tijdzones zijn door te vertellen dat mensen graag willen dat het overal op ongeveer dezelfde tijdstippen donker is in de nacht en licht overdag.

Waar denk je dat het nu nacht is?
Als je een rondje om de aarde vliegt, reis je dan naar de toekomst? Leg uit.

Blok 1 les 11 en 12
Ga vervolgens in op hoe een tijdzone van een land afgelezen wordt. Benadruk dat een land niet altijd in dezelfde strook ligt als de tijdzone. Oefen met het bepalen van de tijdzones van verschillende landen die op de kaart aangegeven staan met vlaggen. Benadruk dat je ook naar de kleur van een land moet kijken, omdat sommige landen gekozen hebben voor 1 tijdzone.
Leg hierna uit hoe je bepaalt of het in een land vroeger of later is dan in een ander land. Maak hierbij gebruik van de windroos. Wijs de leerlingen op de uitzondering wanneer landen in dezelfde tijdzone liggen. Oefen met het bepalen van waar het vroeger of later is. Laat leerlingen hierbij goed op de kleuren van de landen letten.
Blok 1 les 11 en 12
Leg ten slotte uit hoe het tijdsverschil tussen verschillende landen bepaald wordt. Tel het aantal tijdzones dat tussen de tijdzones van de landen zit bij elkaar op. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

In welke landen is het 6 uur vroeger dan in Nederland?
Als je om 6 uur wegvliegt vanuit Nederland en je vliegt naar Peru. Hoe laat kom je dan in Peru aan in lokale tijd?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze rekenen met tijdzones door te vragen naar een verklaring van de tijden van de vliegreis.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Herhaal het begrip tijdzone. Wijs op de kaart aan waar de tijdzones te vinden zijn en leg uit dat tijdzones er zijn omdat mensen graag willen dat het overal op ongeveer dezelfde tijdstippen donker is in de nacht en licht overdag. Besteed hierna aandacht aan het bepalen of het in een land vroeger of later is dan in een ander land en wat dan het tijdsverschil tussen deze landen is. Leg hierbij nadruk op de kleuren die de landen hebben in dezelfde tijdzone. Laat de leerlingen hier vervolgens mee oefenen.

In welke landen is het 1 uur later dan in Nederland?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna klik je op het rad. De leerlingen rekenen het tijdsverschil uit tussen de 2 landen die door het rad worden aangegeven.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!