Groep 8, Blok 1, Week 1, Les 4

Groep 8, Blok 1, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te vragen of de kinderen goed of fout hebben geschat. Klik op de spreekwolken om het antwoord te controleren.

Wat gebruik je bij het schatten van een deelsom? (de tafels)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt bepalen hoeveel de oppervlakte van de muur ongeveer is door te schatten.

Instructie

Blok 1 - les 3 en 4
Herhaal de stappen die je zet bij het berekenen van keersommen door het kommagetal te splitsen.
Blok 1 - les 3 en 4
Leg uit dat je bij het schatten van een som de uitkomst ongeveer weet. Bespreek dat je het kommagetal afrondt en geef daarbij aan dat je op verschillende manieren kunt afronden. Zo kun je afronden op helen en op tienvouden. Leg per onderdeel uit hoe je dit doet.

Bedenk een getal waarbij je afrondt op helen en een getal waarbij je afrondt op tienvouden. Bedenk ook een getal waarbij je afrondt op helen en tienvouden.
Hoe rond je het getal 26,862 af op tienvouden?

Vervolgens oefen je met het maken van schatsommen. Reken de schatsom uit en controleer of de uitkomst in de buurt zit van de precieze uitkomst door de oorspronkelijke som met de rekenmachine uit te rekenen. Geef aan dat hoe dichter je bij de getallen in de oorspronkelijke som blijft, des te nauwkeuriger de schatting is. Laat dit zien door een som te schatten op helen en op tienvouden. De uitkomst van de som met tienvouden zit dichter in de buurt van de werkelijke uitkomst op de som.

Wanneer is het handig om zo nauwkeurig mogelijk te schatten? (als je iets moet betalen, om te weten of je genoeg van iets hebt, zoals verf voor de muur)
Bedenk een situatie waarin het handiger is om schattend te rekenen dan het precies uit te rekenen.

Blok 1 - les 3 en 4
Daarna oefen je met het maken van een verhaalsom. Geef aan welke getallen je nodig hebt en reken de som uit.
Controleer of de leerlingen het schattend rekenen met kommagetallen begrijpen door te vragen wat er misgaat in de berekening.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bespreek wat schatten is en leg uit dat je naar het getal achter de komma kijkt voor het afronden. Geef aan dat je naar beneden afrondt als dit getal 4 of lager is. Je rondt af naar boven als het getal achter de komma een 5 of hoger is. Oefen met de leerlingen welke schatsom ze gebruiken. Klik op de sommen om te zien of de juiste schatsom is gekozen.
Daarna leg je uit dat je een som kunt afronden op helen en tienvouden. Bespreek per onderdeel hoe je dit doet en oefen hiermee. Benadruk dat een schatting nauwkeuriger is als je dicht bij de getallen in de oorspronkelijke som blijft.

Naar welk getal kijk je als je afrondt op helen/tienvouden?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke schatsom ze zouden maken. Daarna doen de leerlingen een schatspel. Ze schatten eerst de som die zichtbaar is en vervolgens raden ze of de volgende schatsom een hogere of een lagere uitkomst heeft dan de schatsom die bovenop de stapel ligt. Sleep de kaart naar een vak en controleer of de nieuwe schatsom hoger of lager is. Leerlingen die het goed geschat hebben, schrijven een punt op.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!