Groep 7, Blok 9, Week 2, Les 9

Groep 7, Blok 9, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de breuken op de juiste manier met elkaar te combineren. Sleep de breuken aan de linkerkant naar de juiste gemengde breuk.

Wanneer vereenvoudig je een breuk? Wanneer haal je helen uit een breuk?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat de pizza’s een voorbeeld zijn van wanneer het vermenigvuldigen met breuken van pas komt.

Instructie

Screenshots handleiding
Herhaal hoe je een heel getal vermenigvuldigt met een breuk. Je vermenigvuldigt het hele getal met de teller, de noemer blijft hetzelfde. Vervolgens haal je de hele uit de breuk wanneer dit mogelijk is. Laat de leerlingen hier mee oefenen.
Screenshots handleiding
Hierna herhaal je het vermenigvuldigen van een heel getal met een breuk met helen. Doorloop het stappenplan:
1. Splits de breuk in helen en breuken (2 en 3//4 ).
2. De gesplitste getallen worden 2 aparte sommen. Los deze op.
3. Tel de uitkomsten van de 2 sommen op. Vereenvoudig de breuk en haal de helen eruit.
Laat de leerlingen oefenen met het stappenplan.

Waarmee kan 2 1//7 nog meer worden vermenigvuldigd om op een heel getal uit te komen?
Hoeveel flessen afwasmiddel heb je nodig om 15 keer af te wassen?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe vermenigvuldigd wordt met een heel getal en een breuk door te vragen wat er fout gaat in de sommen. Laat de leerlingen deze sommen vervolgens juist oplossen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Start met de visuele weergave van de som 2 × 3//5. Maak leerlingen ervan bewust dat 3//5 bestaat uit 3 losse stukken kaas van 1//5. 2 kazen van 3//5 maakt samen 6//5. Leg uit hoe de helen eruit gehaald worden. Ga hierna in op de abstracte som. De som is hetzelfde, alleen ontbreekt de afbeelding. Benadruk het verschil tussen teller en noemer. De teller wordt mee vermenigvuldigd, de noemer blijft hetzelfde. Laat de leerlingen hierna oefenen met de vermenigvuldigingen tussen een heel getal en een breuk.

Welk deel van de breuk blijft altijd hetzelfde bij dit soort sommen? (noemer)

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Sluit de les af door de ingrediënten van het recept voor pannenkoeken te vermenigvuldigen met 4. Laat de leerlingen zelf de tabel invullen en bespreek deze kort na.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!