Groep 7, Blok 8, Week 2, Les 7

Groep 7, Blok 8, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de prijslijsten in te laten vullen. Ze lezen af welke breuk past bij de taart waar het bedrag bijstaat. Vervolgens rekenen ze uit welke bedrag bij de andere stukken taart past.

Als je weet dat 1//8 taart 3 euro kost, hoe bereken je dan hoeveel een hele taart kost?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat er verschillende verhoudingsgetallen worden genoemd, maar deze allemaal hetzelfde betekenen.

Instructie

Screenshots blok 8
Herhaal het omzetten van breuken en kommagetallen. Deze breuken en kommagetallen leren de leerlingen uit het hoofd, zoals de helft, een derde, een vierde en een achtste. Bij de breuken en kommagetallen die je niet uit je hoofd weet, kun je de omzetting berekenen via de breuken en kommagetallen die je wel uit je hoofd weet. De breuk bij 0,07 kun je bijvoorbeeld uitrekenen door 1//100 (0,01) te vermenigvuldigen met 7. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Welk kommagetal hoort bij 8//10 ? (0,8) Wat valt je op? (hoort ook bij 4//5)
Welk kommagetal past ongeveer bij 1//11 ?

Screenshots blok 8
Bespreek vervolgens het omzetten van alle verhoudingsgetallen. Het schema met de breuken en kommagetallen is uitgebreid met percentages en verhoudingen. Deze leren de leerlingen ook uit hun hoofd. Bij de percentages en verhoudingen die ze niet uit hun hoofd weten, worden de omzettingen berekend op dezelfde manier als bij het omzetten van breuken en kommagetallen. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoeveel procent van de kinderen heeft geen fruit mee?
De helft van de kinderen die fruit mee hebben, hebben een appel mee. Welke verhouding past daarbij? (3 op de 10)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze verhoudingsgetallen omzetten door te vragen welk drankje het meeste fruit bevat. Door de verhoudingsgetallen om te zetten naar één soort verhoudingsgetal, kunnen deze met elkaar vergeleken worden.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal het omzetten van de verhoudingsgetallen. Bespreek dat de leerlingen deze omzettingen uit hun hoofd moeten leren. Bij de verhoudingsgetallen die je niet uit je hoofd weet, kun je de omzetting berekenen via degene die je wel uit je hoofd weet. Bespreek hierbij een aantal voorbeelden (75%, 2 op de 10, 0,06). Laat de leerlingen hierna oefenen met het omzetten van verhoudingsgetallen.

Het kommagetal dat bij 4//10 hoort is 0,4. Bedenk een andere breuk die ook bij 0,4 hoort.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke verhoudingsgetallen passen bij de strook. Vervolgens draaien de leerlingen aan de draaischijf. Schrijf het verhoudingsgetal dat gedraaid wordt op. Laat de leerlingen vervolgens het gedraaide verhoudingsgetal omzetten naar de bijbehorende verhoudingsgetallen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!