Groep 7, Blok 8, Week 1, Les 4

Groep 7, Blok 8, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen te laten zoeken naar de minsommen met komma. De gevonden som wordt opgelost.

Welke stappen zet je om 12,6 - 2,7 op te lossen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je met het delen van kommagetallen er bijvoorbeeld achter kunt komen hoe het verdiende geld eerlijk verdeeld kan worden.

Instructie

Herhaal kort wat kommagetallen zijn. Een kommagetal bestaat uit een heel getal met een komma, met daarachter decimalen. Bespreek vervolgens dat er meerdere strategieën zijn voor het delen van een kommagetal, waarvan er deze les 3 worden behandeld.
Screenshots blok 8
De eerste strategie is het rekenen via de nulregel. Eerst bepaal je hoeveel getallen achter de komma staan in de som. De som in het voorbeeld heeft 1 decimaal. Door het kommagetal te vermenigvuldigen met 10, wordt het kommagetal een heel getal. De som zonder komma los je op. Hierna plaats je de komma terug in de uitkomst door de uitkomst van de hulpsom ook te vermenigvuldigen met 10.
Screenshots blok 8
De tweede strategie om te delen door een kommagetal is via splitsen. Als eerste splits je het kommagetal in helen en kommagetallen. Vervolgens reken je de losse sommen uit. Hierna tel je de uitkomsten van de losse sommen bij elkaar op.
Screenshots blok 8
De laatste strategie is via dubbelen en halveren. Bij deze strategie verdubbel je het ene getal en halveer je het andere getal. Benadruk dat deze strategie met name handig is als je kunt rekenen via een deeltafel. Laat de leerlingen oefenen met het delen van een kommagetal. Ze kiezen hierbij zelf de strategie. Vraag een aantal leerlingen welke strategie ze hebben gekozen en waarom. Scherp de strategiekeuze aan indien nodig.

Waarom is splitsen hier de handigste strategie?
Reken uit hoeveel 1 pakje kauwgom kost via alle drie de strategieën.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze met een kommagetal delen door te vragen welke strategie de mensen gebruikt hebben.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat een kommagetal bestaat uit een heel getal, komma en decimalen. Wijs dit ook aan in het voorbeeld. Benoem dat er meerdere strategieën zijn voor het delen van een kommagetal. Bespreek de verschillende aspecten van de verschillende strategieën en benoem wanneer je welke strategie inzet. Laat de leerlingen oefenen met de verschillende strategieën.

Welke strategie kies je om het geld eerlijk te verdelen? Waarom die strategie?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke manieren ze geleerd hebben om een deelsom met een kommagetal op te lossen. Daarna speel je het bordspel. Verdeel de klas in 4 teams. Om de beurt werpen ze de dobbelsteen en zetten het aantal stappen met hun pion. Ze rekenen samen een som uit in de kleur van het vak waar ze staan. Als de uitkomst goed is, krijgen ze het aantal punten dat ze met de dobbelsteen hebben geworpen. Als de uitkomst fout is, krijgen alle andere teams dit aantal punten. Turf het aantal punten.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!