Groep 7, Blok 8, Week 1, Les 1

Groep 7, Blok 8, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de vermenigvuldigingen te laten oplossen. Eerst draaien ze aan de draaischijf voor het eerste getal. Daarna kiezen ze 1 van de afdekvlakken voor het tweede getal. De 2 getallen worden vervolgens met elkaar vermenigvuldigd.

Leg uit waarom de nulregel handig is bij een som als 7 × 500.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet hoeveel stiften er in elke doos komen door kolomsgewijs het totaal aantal stiften te delen door het aantal dozen.

Instructie

Leg uit wat kolomsgewijs delen is. Bij kolomsgewijs delen wordt een deelsom in stappen gesplitst. De stappen worden onder elkaar gezet en uitgerekend.

Zou je 4200 17?
Wat maakt een deelsom makkelijk? Wat moeilijk?

Screenshots blok 8
Screenshots blok 8
Screenshots blok 8
Leg vervolgens uit dat je bij kolomsgewijs delen eerst de som opschrijft en daaronder een streep zet. Als je deelt door een getal waar je de tafel niet van kent, dan maak je een hulprijtje. Je gebruikt bij deze som de tafel van 8 om te kijken hoe vaak 8 in 4664 past. Na iedere stap schrijf je op hoeveel je nog overhoudt. Dit doe je door cijferend af te trekken. Wijs de leerlingen erop om steeds zo groot mogelijke stappen te maken bij het delen. Bij deze sommen zet je 3 stappen. Je vermenigvuldigt eerst met een zo groot mogelijk honderdvoud, daarna met een zo groot mogelijk tienvoud en vervolgens met een zo groot mogelijke eenheid. Als je niets meer overhoudt, reken je de uitkomst uit. Je telt dan alle getallen op die aangeven hoe vaak 8 in 4664 past, ofwel 500 + 80 + 3 = 583. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoe weet je dat je klaar bent met kolomsgewijs delen? (als je op 0 uitkomt)
Reken uit 568.

Ga vervolgens in op het schattend delen. Bij schattend delen maak je een schatting van de uitkomst, de uitkomst is ongeveer. Je rondt beide getallen naar boven of beneden af, zodat je een eenvoudige deeltafel overhoudt. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Bedenk een situatie waarin het handig is om te schatten. Bedenk ook een situatie waarin schatten juist niet handig is.
Reken 8208 : 9 schattend en precies uit. Hoeveel is het verschil?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze kolomsgewijs delen door te vragen om de ontbrekende getallen in te vullen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je bij kolomsgewijs delen een deelsom in kleinere stappen splitst. Herhaal de stappen uit de instructie. Besteed aandacht aan het vermenigvuldigen met de nulregel. Leg uit dat je met een hulpsom van de tafels deze sommen handig kunt uitrekenen. Benadruk ook de stappen van het cijferend aftrekken. Laat leerlingen deze stappen na de uitleg hardop verwoorden en oefen verder. Leg tijdens het oefenen het schattend delen nogmaals uit.

Welk getal schrijf je altijd bovenaan in de kolom?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen waarom het handig is om kolomsgewijs te kunnen delen. Daarna lossen de leerlingen de sommen met de bloemen kolomsgewijs op. Elk bloem heeft zijn eigen waarde, daarmee wordt achterhaald welke som staat weergegeven.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!