Groep 7, Blok 6, Week 2, Les 8

Groep 7, Blok 6, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen in 2 minuten zoveel mogelijk breuken te laten vereenvoudigen. De eerste rij breuken zijn alleen vereenvoudigingen. In de tweede rij moeten de helen uit de breuk gehaald worden. De derde rij is een combinatie van vereenvoudigen en helen eruit halen.

Wanneer vereenvoudig je een breuk? Wanneer haal je helen uit een breuk?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat de 3 pizza’s van 3//4 hetzelfde zijn als 2 hele pizza’s en 1//4 pizza.

Instructie

Herhaal kort hoe een breuk is opgebouwd. Bespreek wat de teller en wat de noemer is.

Is het mogelijk dat een teller groter is dan een noemer? Wat moet er gebeuren als dit zo is?
Waar gebruik je breuken voor in het dagelijks leven?

Screenshots handleiding
Leg hierna stap voor stap uit hoe een heel getal met een breuk wordt vermenigvuldigd. Eerst vermenigvuldig je het hele getal met de teller. Dat is 3 × 3 = 9. De noemer blijft gelijk, dus de breuk wordt 9//5. Hier haal je de helen uit. De 5 past 1 keer in de 9, dus je haalt 1 hele uit 9//5 . Dan hou je 9 - 5 = 4 over. De breuk wordt dan 1 4//5. Laat de leerlingen oefenen met het vermenigvuldigen van een heel getal met een breuk.

Leg aan een klasgenoot uit hoe je 5//8 van 12 stap voor stap oplost.
Stel de leerlingen andere vragen, bijvoorbeeld: 400 × 4//5 , 5//8 van 1200 of 160 × 3//8.

Screenshots handleiding
Hierna wordt ingegaan op het vermenigvuldigen van een heel getal met een breuk met helen. Doorloop hierbij het stappenplan:
1. Splits de breuk in helen en breuken (3 en 3//5 ).
2. De gesplitste getallen worden 2 aparte sommen. Los deze op.
3. Tel de uitkomsten van de 2 sommen op. Vereenvoudig de breuk en haal de helen eruit.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe een breuk met een geheel getal vermenigvuldigd wordt door te vragen naar welke som staat weergegeven met de breukenstroken. Laat de leerlingen deze som hierna stap voor stap oplossen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Start met een herhaling wat een breuk betekent. Laat zien waar de teller en waar de noemer vandaan komen. Hierna bespreek je de visuele weergave van de som 2 × 4//5. Maak leerlingen ervan bewust dat 4//5 bestaat uit 4 losse stukken brood van 1//5. 2 broden van 4//5 maakt samen 8//5. Laat zien hoe de helen uit de breuk gehaald moeten worden. Ga hierna in op de abstracte som. Benadruk het verschil tussen teller en noemer. De teller wordt vermenigvuldigd, de noemer blijft hetzelfde. Laat de leerlingen hier vervolgens mee oefenen.

Welk deel van de breuk blijft altijd hetzelfde bij deze sommen? (noemer)

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna draaien de leerlingen aan de draaischijf. Ze vermenigvuldigen dit getal met de gekozen taart onder het afdekvlak. De taart representeert een breuk.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!