Groep 7, Blok 6, Week 1, Les 3

Groep 7, Blok 6, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen in 1 minuut zoveel mogelijk sommen snel en handig op te laten lossen. Herinner de leerlingen eraan om handige oplossingen te zoeken, bijvoorbeeld in 28 + 16 + 24. Eerst los je 16 + 24 op omdat de uitkomst een rond getal is.

Welke getallen heb je gecombineerd om snel tot een oplossing te komen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat van meerdere verschillende getallen een gemiddelde bepaald wordt, bijvoorbeeld met geldbedragen.

Instructie

Screenshots handleiding
Leg eerst uit wat het gemiddelde is. Maak leerlingen ervan bewust dat je een gemiddelde ook kunt berekenen met meer dan 2 getallen.

Wanneer gebruik je het gemiddelde in het dagelijks leven?
Noem nog 2 getallen waarvan het gemiddelde 12 is.

Screenshots handleiding
Ga vervolgens in op het berekenen van het gemiddelde. Dit doorloop je stap voor stap. Eerst worden alle getallen bij elkaar opgeteld, vervolgens wordt de uitkomst gedeeld door het totaal aan getallen. Oefen hiermee door de leerlingen zelf de stappen te laten toepassen. Bij de sommen met een tabel moet de tabel worden afgelezen, verder wordt het gemiddelde op dezelfde manier uitgerekend.

Stel dat Mark op het laatste moment 10 vissen meer zou vangen. Wordt het gemiddelde dan hoger of lager?
Bij een andere viswedstrijd vingen 3 deelnemers gemiddeld 10 vissen. De eerste deelnemer ving er 13. De tweede ving 6 vissen. Hoeveel vissen heeft de derde visser gevangen?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe het gemiddelde uitgerekend wordt door te vragen welke stappen gezet zijn om tot de uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal het begrip gemiddelde. Hierna bereken je het gemiddelde van 16 en 28. Leg uit dat dit ook wel het midden is van deze getallen. Herhaal de stappen van het uitrekenen van het gemiddelde. Laat de leerlingen de stappen hierna hardop verwoorden bij het oefenen met het berekenen van het gemiddelde.

De meester springt ook en springt 6 meter. Wordt het gemiddelde hierdoor hoger of lager?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de uitkomst te komen. Daarna rekenen de leerlingen het gemiddelde van de kinderen uit. Sleep vervolgens de kinderen naar de juiste plek op het podium.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!