Groep 7, Blok 6, Week 1, Les 1

Groep 7, Blok 6, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door een rekendictee af te nemen. De leerlingen schrijven de uitgesproken getallen hieronder in cijfers:
1. vierendertig miljoen honderdzesenzeventig duizend vierhonderd twee (34.176.402)
2. zeven miljoen achthonderd negentien duizend tweehonderd zevenendertig (7.819.237)
3. vierhonderd eenendertig duizend achthonderd vierenzeventig (431.874)
4. honderdvijfentachtig miljoen veertienduizend zeshonderd negenennegentig (185.014.699)
5. zesentachtig miljoen tweehonderd tweeëntwintigduizend vierhonderd elf (86.222.411)

Wat is het grootste getal dat je hebt opgeschreven?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat 7,8 miljard mensen op de wereld wonen.

Instructie

Screenshots handleiding
Herhaal het begrip van het getal 1 miljard: een 1 met 9 nullen. Maak de leerlingen ervan bewust dat 999.999.999 bestaat uit 9 cijfers en 1 miljard uit 10 cijfers. Benadruk dat het schema is uitgebreid met een hokje.

Hoeveel nullen heeft 10 miljard?
Hoeveel miljoenen passen er in 1 miljard?

Bespreek hierna hoe dit schema ingevuld wordt. Onder het afdekvlak staat de waarde van elk getal afzonderlijk. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoeveel nullen komen achter de gevraagde getalwaarde?
Welke getalwaardes veranderen als er 200.000 bij 5.798.124.021 geteld wordt?

Screenshots handleiding
Ga vervolgens in op het voluit en afgekort schrijven van miljarden. De komma komt na het miljard-getal, de overige getallen komen achter de komma. Daarnaast vallen alle nullen weg wanneer een miljard wordt afgekort. Bespreek hierna waarom het van belang is om miljarden af te korten (het is sneller, je hoeft niet alle nullen op te schrijven, minder kans op fouten) of juist voluit te schrijven (handig wanneer je het precieze getal moet weten of wanneer je met deze getallen moet rekenen). Laat de leerlingen ook andere belangen bedenken. Oefen hierna met het afkorten en voluit schrijven.

Wat gebeurt er met het aantal kippen als er 100 miljoen kuikens worden geboren?
Hoeveel moet erbij om tot een rond miljard te komen?

Controleer het begrip aan de hand van 5 stellingen. De leerlingen gaan staan als ze denken dat de stelling juist is en blijven zitten als de stelling onjuist is. De antwoorden: juist - juist - onjuist - onjuist - juist.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal het begrip van het getal 1 miljard. Bespreek de waarde van elk hokje in het schema. Ga vervolgens in op het invullen en aflezen van het schema. Geef hierin stap voor stap aan wat er gebeurt bij het positioneren en wat elk getal betekent. Leg bovendien extra nadruk op het plaatsen van de komma bij het afkorten en welke getallen daarbij worden weggelaten.

Hoeveel nullen gaan er weg/komen erbij?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wanneer miljarden gebruikt worden en op welke 2 manieren het getal opgeschreven kan worden (4,3 miljard of 4.300.000.000). Daarna spelen de leerlingen het spel. Draai aan de draaischijf en vraag naar de waarde van het gedraaide cijfer in het getal dat op het bord staat.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!