Groep 7, Blok 5, Week 3, Les 12

Groep 7, Blok 5, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de keer- en deelsommen te laten uitrekenen. Ze slepen de juiste uitkomst naar de bijbehorende som. Van één keersom en één deelsom staat de uitkomst niet gegeven. Deze uitkomst schrijven de leerlingen zelf op.

Waarom is splitsen een handige strategie om 91 : 7 uit te rekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je de afstand en tijd weet die de trein aflegt. Daarmee kun je de snelheid berekenen.

Instructie

Screenshots blok 5
Herhaal het berekenen van de gemiddelde snelheid in kilometer per uur. Eerst wordt een afstand-tijdtabel gemaakt. Daarin worden de bekende afstand en tijd ingevuld. Vervolgens wordt stap voor stap gerekend naar 60 minuten, ofwel 1 uur, om het aantal afgelegde kilometers in 1 uur te bepalen. Benadruk dat je dezelfde rekenhandeling aan de bovenkant van de tabel ook aan de onderkant van de tabel doet. Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de snelheid.

Welke tussenstap is handig als je 1 uur en 30 minuten omrekent naar 1 uur?
Een andere haai zwemt 42 meter in 3 seconden. Welke haai is sneller?

Ga hierna in op het berekenen van afstand of tijd met snelheid. Je gebruikt hiervoor ook een afstand-tijdtabel, alleen vul je eerst de snelheid in. 3 meter per seconde betekent dat de vogel 3 meter in 1 seconde vliegt. Vanuit die waarde wordt gerekend naar de juiste afstand. Door dezelfde rekenhandeling aan de bovenkant van de tabel ook aan de onderkant van de tabel te doen, vind je de tijd die bij de gevraagde afstand hoort. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Screenshots blok 5
Leg vervolgens het omrekenen van snelheden uit. Voor het omrekenen van kilometer per uur naar meter per minuut reken je eerst uit hoeveel meter per uur het is. Het aantal kilometers vermenigvuldig je met 1000. Vervolgens wordt het aantal meter per uur gedeeld door 60. Dit is het aantal meter per minuut. Voor het omrekenen van meter per minuut naar meter per seconde moet het aantal meters per minuut gedeeld worden door 60. Laat de leerlingen oefenen met het omrekenen.

Wat doe je als je m/sec moet omrekenen naar m/min?
Wat doe je als je km/u moet omrekenen naar m/sec?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze rekenen met snelheid door te vragen wat er fout is gegaan. De rekenhandeling in de tabel klopt niet. Laat de leerlingen de fout verbeteren.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat snelheid de hoeveelheid afstand is die je aflegt in een bepaalde tijd. Leg vervolgens uit hoe snelheid berekend wordt. De bekende tijd en afstand worden ingevuld in de afstand-tijdtabel, waarna dit omgerekend wordt naar 1 uur. Benadruk hierbij dat je dezelfde rekenhandeling aan de bovenkant van de tabel ook aan de onderkant van de tabel doet. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Bespreek vervolgens hoe met snelheid in meter per seconde de afstand of tijd berekend wordt. Via de tabel bereken je hoeveel keer langer de afstand of tijd geworden is. Deze vermenigvuldiging wordt ook toegepast op de bijbehorende tijd of afstand. Oefen hiermee.

Hoe bereken je handig hoeveel seconden de tractor doet over 60 meter?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen gezet moeten worden om tot de juiste uitkomst te komen. Vervolgens berekenen de leerlingen welke afstand de kinderen hebben afgelegd tijdens de sponsorloop.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!