Groep 7, Blok 5, Week 3, Les 11

Groep 7, Blok 5, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de tijden en afstanden op volgorde van kort naar lang te laten slepen. De tijden en afstanden moeten eerst worden omgerekend naar dezelfde maat.

Welke stap zet je om 1,6 kilometer om te rekenen naar meter?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat wanneer je de afstand en de tijd weet, je kunt berekenen welke gemiddelde snelheid de raceauto heeft gereden tijdens de race.

Instructie

Screenshots blok 5
Leg uit wat snelheid is. Snelheid is de eenheid die aangeeft hoeveel afstand je aflegt in een bepaalde tijd. Veel gebruikte maten hiervoor zijn kilometer per uur en meter per seconde. Leg hierbij extra nadruk op de afkortingen en bespreek de voorbeelden.

Als Burhan naar huis zou fietsen, zou hij dan meer of minder dan 5 m/sec gaan?
Als het vliegtuig sneller gaat vliegen, wordt de vliegtijd dan korter of langer? En de afstand?

Screenshots blok 5
Leg vervolgens uit hoe je de gemiddelde snelheid in kilometer per uur uitrekent. Je maakt hierbij gebruik van een afstand-tijdtabel. Vul eerst de bekende maten in. Reken hierbij het aantal uren om naar minuten. Om de snelheid te berekenen, moet uitgerekend worden hoeveel kilometer in 60 minuten is afgelegd. Door dezelfde rekenhandeling aan de bovenkant van de tabel ook aan de onderkant van de tabel te doen, vind je dat de trein 120 kilometer per uur gaat. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Als je 500 kilometer in een half uur aflegt, welke snelheid hoort dan daarbij?
Bereken handig hoeveel kilometer per uur je gaat als je 500 kilometer aflegt in 8 uur.

Ga hierna in op het berekenen van afstand of tijd met snelheid. Je gebruikt hiervoor ook een afstand-tijdtabel, alleen vul je eerst de snelheid in. 75 kilometer per uur betekent 75 kilometer in 60 minuten. Vanuit 75 kilometer reken je naar 450 kilometer. Door dezelfde rekenhandeling aan de bovenkant van de tabel ook aan de onderkant van de tabel te doen, vind je dat de reis 6 uur duurt. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Stimuleer ze om zelf een tabel te tekenen. Bespreek hierbij dat naast het rekenen met kilometer per uur, ook gerekend kan worden met meter per seconde via de afstand-tijdtabel.

Waarmee vermenigvuldig je de afstand die het rad heeft afgelegd?
1 rondje is 123 meter. Bereken hoeveel seconde het reuzenrad over 1 rondje doet.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze rekenen met snelheid door de uitkomst van de agent te controleren.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat snelheid de hoeveelheid afstand is die je aflegt in een bepaalde tijd. Benadruk hierbij de afkortingen die gebruikt worden om snelheid aan te duiden en bespreek de voorbeelden.
Leg vervolgens uit hoe snelheid berekend wordt. De bekende tijd en afstand worden ingevuld in de afstand-tijdtabel, waarna dit omgerekend wordt naar 1 uur. Benadruk hierbij hoe gerekend moet worden met een dusdanige tabel. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Bespreek vervolgens hoe met snelheid de afstand of tijd berekend wordt. Eerst wordt de snelheid in de tabel ingevuld door de tijd in kilometer per uur om te zetten in minuten. Vervolgens wordt er via de tabel gerekend naar de juiste tijd bij de afstand. Oefen hiermee.

Zet de tijd die Tobias nodig heeft om in minuten en seconden.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door het schema te laten invullen. Met dit schema rekenen ze uit welke snelheid de trein heeft in kilometer per uur. Vervolgens rekenen de leerlingen uit welk dier het snelst is door van elk dier de snelheid te berekenen in kilometer per uur.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!