Groep 7, Blok 4, Week 2, Les 9

Groep 7, Blok 4, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen drie op een rij te laten spelen. Verdeel de klas in 2 teams. Om de beurt kiest een team een som. Als de som juist wordt opgelost, mogen ze een fiche op de som leggen. Het team dat als eerste drie op een rij heeft, wint.

Hoe los je een som als 48 : 4 op?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt berekenen hoeveel gouden eieren je in totaal hebt als je de verhouding en het totaal weet.

Instructie

screenshots blok 4
Herhaal hoe je rekent met een verhoudingstabel. Leg uit dat je de rekenhandeling die je aan de bovenkant van de tabel doet, ook aan de onderkant doet. Benadruk dat je alleen gebruik maakt van vermenigvuldigen en delen.
screenshots blok 4
Leg uit dat je met behulp van een verhouding een deel van een geheel kunt berekenen. Je weet het totaal aantal glazen limonade en in welke verhouding er groene limonade is. Eerst vul je de verhoudingstabel in met de bekende getallen. Vervolgens bereken je welke stap je zet aan de onderkant van de tabel. Deze stap zet je ook aan de bovenkant. Daarmee wordt berekend hoeveel glazen groene limonade er in totaal zijn. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Stimuleer ze om zelf een verhoudingstabel te tekenen.

Met welke rekenhandeling reken je uit hoeveel kinderen met rood haar er zijn? (delen door 6)
1 van de 4 kinderen met rood haar heeft blauwe ogen. Welke verhouding past bij de kinderen met rood haar en blauwe ogen? (1 op de 24)

screenshots blok 4
Leg vervolgens uit hoe je het overige deel berekent in een verhouding. Eerst bereken je hoeveel vogels er in totaal zijn. Door dit aantal af te trekken van het totaal aantal dieren, weet je hoeveel andere dieren er zijn. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Laat ze opnieuw zelf verhoudingstabellen tekenen.

Welke verhouding hoort bij de mannelijke leden van de tennisclub?
63 leden van de club zijn kinderen. Welke verhouding hoort hierbij?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze rekenen met een verhouding door te vragen wat er fout gaat in de berekening. Laat de leerlingen de fout vervolgens herstellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je een deel berekent met een verhouding met behulp van de verhoudingstabel. Laat eerst zien hoe de getallen in de tabel zijn ingevuld. Daarna ga je in op de berekening die gedaan wordt onder de verhoudingstabel. Dezelfde berekening wordt gedaan boven de tabel. Hierdoor weet je hoeveel paarse ballonnen er in totaal zijn. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Ga ook in op het berekenen van het overige deel van het totaal. Benoem dat je het overige deel berekent door het deel af te trekken van het totaal.

Welk getal schrijf je waar in de verhoudingstabel?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de leerlingen in eigen woorden te laten uitleggen hoe ze de verhoudingstabel stap voor stap oplossen. Vervolgens verzinnen de leerlingen een eigen verhaalsom met een verhouding. Nadat ze hun eigen verhaalsom hebben gecontroleerd, rekent een klasgenoot de gemaakte som uit.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!