Groep 7, Blok 4, Week 1, Les 3

Groep 7, Blok 4, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de puzzel op te lossen. De leerlingen rekenen de sommen uit. Daarna worden de getallen op de juiste manier ingevuld in de puzzel.

Hoe reken je deze sommen handig uit?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat cijferen of splitsen handige manieren zijn dit soort sommen op te lossen.

Instructie

Cijferen
screenshots blok 4
screenshots blok 4
Herhaal hoe je dit soort sommen stap voor stap uitrekent. Benoem dat je altijd van rechts naar links rekent. Benadruk hierbij het gebruik van het onthoudhokje en het invullen van de nul zodra begonnen wordt met het vermenigvuldigen met het tienvoud. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Leg in eigen woorden uit hoe je het onthoudhokje gebruikt.
Bedenk een makkelijke en een moeilijke keersom en los deze cijferend op. Wat maakt een som moeilijk?

screenshots blok 4
Leg hierna uit hoe je verkort cijferend vermenigvuldigt. Als het kleinste getal een tienvoud is, dan vermenigvuldig je dus eigenlijk eerst 2 keer met 0. Daarom is het handig om in het hokje rechtsonder direct een 0 in te vullen en start je direct met het vermenigvuldigen met het tienvoud. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze cijferend vermenigvuldigen door te vragen wat er fout gaat. Bij de eerste som is de 0 rechtsonderin vergeten. Bij de tweede is het onthoudhokje niet gebruikt.
Splitsen (1F-toets)
Herhaal wat splitsend vermenigvuldigen is. Leg uit dat het eerste getal gesplitst wordt in een tienvoud en eenheden. Deze worden vermenigvuldigd met het tweede getal. Vervolgens worden de uitkomsten van de losse sommen bij elkaar opgeteld. In de verwerking komen 2 soorten splitsingen met vermenigvuldigingen voor: Een getal onder de 100 met een tienvoud en 2 getallen tussen de 11 en de 19. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Leg aan een klasgenoot uit welke stappen je zet om 12 × 19 op te lossen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.
Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Herhaal de stappen van het cijferend (of splitsend) vermenigvuldigen. Besteed bij het cijferen extra aandacht aan het gebruik van het onthoudhokje. Laat leerlingen de stappen na de uitleg opnieuw hardop verwoorden en hierna oefenen met het vermenigvuldigen.

Cijferenexercise Waarin splits je het eerste getal bij 53 × 70?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen gezet worden bij het verkort cijferen (of normaal splitsen). Daarna kraken de leerlingen de code. De sommen worden cijferend opgelost. De getallen in de hokjes vormen de code. Vul de code in op de kluis. Laat de leerlingen die de 1F-toets maken hun klasgenoten helpen door de losse keersommen op te lossen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!