Groep 7, Blok 3, Week 3, Les 12

Groep 7, Blok 3, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de sommen te laten oplossen. Draai aan de draaischijf en vul het gedraaide getal in op de streep. Vervolgens laat je de leerlingen de sommen uitrekenen.

Welke nullen haal je weg om deze sommen handig op te lossen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat wanneer er een huis gebouwd wordt, er eerst een bouwtekening gemaakt is op schaal.

Instructie

Screenshots blok 3
Herhaal dat schaal een maat is die de verhouding tussen een afbeelding en de werkelijkheid weergeeft. Bespreek dat schaal wordt weergegeven als 1 : 10 en wordt uitgesproken als 1 staat tot 10. Dit betekent dat 1 centimeter op de afbeelding 10 centimeter in het echt is. Leg vervolgens uit hoe de werkelijke grootte van de container wordt uitgerekend. Eerst meet je de lengte in centimeters. Vervolgens weet je dat 8 centimeter op de tekening 8 × 10 = 80 centimeter in het echt is. Je vermenigvuldigt dus het gemeten aantal centimeters met het tweede getal uit de schaal. Laat de leerlingen oefenen met het rekenen met schaal. De liniaal bij de sommen is versleepbaar.

Met welk getal vermenigvuldig je het aantal gemeten centimeters om de grootte van de vis te bepalen?
Is een vis die ook 5 centimeter op de tekening is met een schaal van 1 : 20 groter of kleiner dan deze vis in het echt?

Screenshots blok 3
Ga vervolgens in op het berekenen van de schaal bij een afbeelding. De werkelijke lengte van de plant is gegeven. Met de liniaal meet je dat de plant op de afbeelding 9 centimeter is. 9 centimeter op de tekening is 45 centimeter in het echt, dus de schaal is dan 9 : 45. De schaal moet altijd teruggerekend worden naar 1, dus je deelt beide getallen door hetzelfde getal, in dit geval door 9. De plant is dus weergegeven op een schaal van 1 : 5. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Benadruk dat schaal altijd in centimeters wordt weergegeven. Meters moeten dus omgerekend worden naar centimeters.

Welke extra stap moet je zetten om de schaal bij de bank te berekenen?
Welke schaal krijg je als 1 centimeter op de tekening 1 kilometer in het echt is?

Oefen verder met het bepalen van de schaal bij afbeeldingen met hokjes.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze met schaal moeten rekenen door te vragen welke stappen er gezet zijn om te berekenen hoe groot de ooievaar in het echt is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat de schaal geschreven wordt als 1 : 6 en je dit uitspreekt als 1 staat tot 6. Leg vervolgens uit hoe de werkelijke lengte van de knuffel wordt uitgerekend. Eerst meet je met de liniaal de lengte van de knuffel op de tekening. De lengte is 5 centimeter. Vervolgens weet je dat 5 centimeter op de tekening 5 × 6 = 30 centimeter is het echt is. Je vermenigvuldigt dus het gemeten aantal centimeters met het tweede getal uit de schaal. Laat de leerlingen oefenen met het rekenen met schaal.
Herhaal vervolgens hoe je de schaal bepaalt bij een afbeelding. De werkelijke lengte is gegeven. Met de liniaal meet je de lengte op de tekening. Je ziet nu dat 8 centimeter op de tekening 80 centimeter in het echt is. De schaal is dan 8 : 80. Benadruk dat schaal altijd begint met 1, dus je beide getallen moet delen door 8. De schaal is hierdoor 1 : 10. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Wat was de schaal geweest als de taart 36 centimeter in het echt was?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om te bepalen op welke schaal het huis getekend is. Vervolgens gaan de leerlingen op zoek naar het codewoord. Ze lezen de liniaal af. Met de 2 verschillende schalen bepalen ze welke schaal hoort bij de werkelijke grootte van dit dier. Daarna vullen ze de letter van de juiste schaal in op de streep met de bijbehorende kleur.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!