Groep 7, Blok 3, Week 2, Les 8

Groep 7, Blok 3, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

:introduction-guide: Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het structureren van kommagetallen. Laat de leerlingen bepalen welk getal ontstaat uit de verschillende getalwaardes.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Wat is meer: 0,6 of 0,06?
!--ICON-GROUP--!
Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat sommige breuken en kommagetallen dezelfde waarde hebben, zoals 0,75 en 3//4.

:instruction-guide: Instructie

Leg uit dat breuken en kommagetallen getalwaardes zijn die een deel van een geheel weergeven, zoals een deel van een pizza, een deel van een euro of een deel van een liter.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Bedenk een situatie waarin je breuken of kommagetallen gebruikt.
:plus: Hoeveel getallen kunnen er maximaal achter de komma staan? (Oneindig)
!--ICON-GROUP--!
!Screenshots blok 3
Bespreek vervolgens het schema met de breuken en kommagetallen. Vertel dat in het schema omzettingen van kommagetallen en breuken staan. Het kommagetal en de breuk die in dezelfde kolom staan, hebben dezelfde waarde. Vertel dat ze dit schema uit hun hoofd moeten leren. Laat leerlingen dit schema ergens opschrijven zodat ze deze altijd kunnen gebruiken wanneer ze breuken en kommagetallen gaan omzetten. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
!Screenshots blok 3
Leg vervolgens uit hoe breuken en kommagetallen, de de leerlingen niet uit hun hoofd kennen, omgezet kunnen worden. Je rekent de breuk of het kommagetal om via de breuk of het kommagetal die je wel uit je hoofd weet. Het kommagetal bij 3//10 kun je bijvoorbeeld uitrekenen door 0,1 ( 1//10 ) te vermenigvuldigen met 3. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Welk kommagetal past bij 4//8? (0,5) Wat valt je op? (Hoort ook bij 1//2 )
:plus: Leg uit hoe je 4,4 kunt omzetten in een breuk?
!--ICON-GROUP--!
Leg vervolgens uit hoe breuken vereenvoudigd worden. Als je bij een breuk de teller en de noemer door hetzelfde getal kunt delen, wordt deze breuk vereenvoudigd. Leg uit dat je een breuk altijd zover mogelijk vereenvoudigt. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze kommagetallen en breuken omzetten door te vragen welke stappen zijn gezet om tot de juiste uitkomst te komen.

:processing-guide: Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

:guided-practice-guide: Verlengde instructie

Herhaal het schema met de omzettingen van de verschillende breuken en kommagetallen. Benoem dat de getallen in dezelfde kolom ook dezelfde waarde hebben. Laat de leerlingen oefenen met het omzetten van de getallen uit dit schema. Op het memoblaadje staat het schema als hint. Benadruk dat de leerlingen dit schema uit hun hoofd moeten leren.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: 0,2 is hetzelfde als 1//5. Welke breuk past er dan bij 0,4?
!--ICON-GROUP--!
Leg vervolgens uit hoe breuken vereenvoudigd worden. Wanneer de teller en noemer door hetzelfde getal gedeeld kunnen worden, wordt de breuk vereenvoudigd. Laat op de breukenstroken zien dat 3//6 en 1//2 andere breuken zijn, maar wel even groot zijn. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

:flag-guide: Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de leerlingen de breuk eerst zo ver mogelijk te laten vereenvoudigen. Vervolgens bedenken de leerlingen welk kommagetal past bij de vereenvoudigde breuk. Daarna probeer je met de klas bingo te krijgen. Door op de husselknop te klikken, ontstaat er een kommagetal. De leerlingen strepen de juiste breuk op de bingokaart door. Ga door totdat de hele bingokaart gevuld is.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!