Groep 7, Blok 2, Week 3, Les 11

Groep 7, Blok 2, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door uit te rekenen over hoeveel dagen de kinderen jarig zijn. Op de verjaardagskalenders staat op welke datum de kinderen jarig zijn.

Als het vandaag vrijdag is, op welke dag is Burhan dan jarig?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het berekenen van tijdsverschil handig is als je bijvoorbeeld met de trein reist. Je weet dan hoelang je nog moet wachten.

Instructie

Screenshots blok 2
Herhaal wat tijdsverschil is. Tijdsverschil is het verschil tussen 2 tijden. Benoem hierbij de begrippen oude tijd, tijdsverschil en nieuwe tijd. Wijs deze ook aan op het digibord.

Bedenk verschillende situaties waarin het handig is om tijdsverschil te kunnen uitrekenen.
Hoe bereken je de oude tijd als je alleen de nieuwe tijd en het tijdsverschil weet? (terugtellen vanaf de nieuwe tijd)

Screenshots blok 2
Leg uit hoe je het tijdsverschil tussen 2 tijden uitrekent. Eerst reken je vanaf de oude tijd naar het hele uur. Je berekent hoeveel minuten erbij komen. Vervolgens bereken je hoeveel minuten het duurt vanaf het hele uur naar de nieuwe tijd. Deze 2 tijden tel je bij elkaar op om het totale tijdsverschil te berekenen. Laat de leerlingen hiermee oefenen. In de sommen wordt ook geoefend met het tijdsverschil tussen een analoge en digitale klok en de nieuwe tijd bij 2 digitale klokken.

Naar welk heel uur reken je als tussenstap?
De volgende trein naar Utrecht gaat 2 uur later. Over hoeveel minuten vertrekt deze trein? (133 minuten)

Screenshots blok 2
Leg vervolgens de weeknummers op een kalender uit. Laat zien waar de weeknummers staan en bespreek het voorbeeld. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoe zie je handig welke datum 1 week later is? (kijken naar het getal eronder)
Opa is 2 weken na papa jarig. In welke week valt dat? (week 28)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze het tijdsverschil tussen klokken berekenen door te vragen om de rest van de stappen in te vullen. Een deel van de stappen is al ingevuld. De klok voor de tussenstap is te bedienen door de blauwe plus- en minknoppen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal wat tijdsverschil is. Tijdsverschil is de tijd tussen een oude en een nieuwe tijd. Vervolgens herhaal je het berekenen van het tijdsverschil. Leg uit dat je eerst naar het hele uur moet rekenen. Bepaal welk heel uur het dichtst bij ligt. Bereken dan hoeveel minuten tussen de oude tijd en het hele uur zit. Vervolgens bereken je hoeveel minuten tussen het hele uur en de nieuwe tijd zitten. De minuten in deze tussenstappen worden bij elkaar opgeteld. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoeveel minuten zijn er tot aan het hele uur?

Ga vervolgens in op de weeknummers op de kalender. Leg uit hoe van de kalender afgelezen wordt in welke week een datum valt. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna bepalen de leerlingen het tijdsverschil of de nieuwe tijd. Achter de voorwerpen staat de uitkomst. Sleep de voorwerpen weg om de uitkomst te onthullen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!