Groep 7, Blok 2, Week 2, Les 6

Groep 7, Blok 2, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de fruitsommen op te lossen. Elke fruitsoort staat voor een bepaald getal. Door de sommen op te lossen komen de leerlingen achter de waarde van de fruitsoorten. Hiermee wordt de laatste som opgelost.

Wat is de waarde van de aardbei in de eerste som? (8000) En in de derde som? (8)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je, door deze getallen op te tellen, weet hoeveel paperclips de jongen in totaal heeft.

Instructie

Herhaal hoe de getallen tot en met 1.000.000 ingevuld worden in een positieschema. Bespreek hierbij ook hoe getallen ingevuld worden die uit minder dan 6 cijfers bestaan.

Hoe vul je het getal 658 in in dit schema? En het getal 18?
Hoe vul je 1.568.000 in in dit schema? (Kan niet, hokje tekort)

Screenshots blok 2
Leg vervolgens uit hoe getallen tot en met 1.000.000 opgeteld worden. De getallen worden eerst onder elkaar ingevuld in het schema. Vervolgens worden de waardes uit de kolommen van rechts naar links opgeteld. Benadruk dat dit hetzelfde is als bij het cijferend rekenen. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Leg nadruk op het invullen van getallen in het schema die niet uit 6 getallen bestaan.
Screenshots blok 2
Ga hierna in op het aftrekken van getallen tot en met 1.000.000. Ook hier worden de getallen eerst onder elkaar ingevuld in het schema. Benoem dat het grootste getal altijd bovenaan komt te staan als je wilt aftrekken. Vervolgens worden de waardes uit de kolommen van rechts naar links van elkaar afgehaald. Dit is opnieuw hetzelfde als bij het cijferend rekenen. In het voorbeeld komt het lenen van een getal terug. Leg uit dat wanneer de waarde in het bovenste hokje kleiner is dan de waarde uit het onderste hokje, er een getal geleend moet worden bij het getal links van het bovenste hokje. De 4 wordt daarom een 3. De 7 wordt een 17. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Oefen daarnaast zowel het optellen als het aftrekken in de verhaalsommen.

Welk(e) hokje(s) blijft/blijven leeg in het schema?
Hoeveel hotdogs moet Hendrik nog verkopen om in totaal 200.000 hotdogs te verkopen?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze optellen en aftrekken met getallen tot en met 1.000.000 door te vragen wat er fout is gegaan in de berekeningen. In het eerste voorbeeld is het onderste getal niet juist in het schema geplaatst. In het tweede voorbeeld zijn de getallen onjuist cijferend uitgerekend.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe getallen tot en met 1.000.000 in het positieschema worden ingevuld. Je vult het schema in van rechts naar links. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Vervolgens herhaal je het optellen met de getallen tot en met 1.000.000. Benoem dat de getallen onder elkaar gezet worden in het schema en de kolommen bij elkaar opgeteld worden. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Leg daarna op dezelfde manier uit hoe aftreksommen met getallen tot en met 1.000.000 in het schema worden opgelost. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Oefen daarnaast zowel het optellen als het aftrekken in de verhaalsommen.

Welke kolom van het schema gebruik je niet in deze sommen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Vervolgens lossen de leerlingen de sommen op. Met de uitkomsten van de sommen komen ze achter de waardes van de verschillende kleuren. Als de leerlingen de waardes van alle kleuren gevonden hebben, kunnen ze de eindsom oplossen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!