Groep 7, Blok 1, Week 2, Les 6

Groep 7, Blok 1, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de keer- en deelsommen te laten oplossen. Sleep de puzzelstukken met de uitkomsten naar de juiste som.

Welke strategie gebruik je voor het oplossen van 270 : 3?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te rekenen met breuken weet hoeveel punten het meisje al gespaard heeft.

Instructie

Screenshots blok 1
Herhaal wat een breuk is. Benoem dat een breuk bestaat uit een teller en een noemer. Benadruk dat de teller aangeeft hoeveel stukken je hebt, de noemer geeft aan hoeveel het totaal is.

Hoeveel stukken heb je bij de breuk 7//9? Hoeveel stukken zijn er in totaal?
Wanneer gebruik je een breuk in het dagelijks leven?

Oefen hierna met het weergeven van breuken op breukenstroken en cirkels. De stroken/cirkels worden gevuld door erop te klikken. Met de plus- en min knop onder de stroken/cirkels worden extra vakken toegevoegd.
Screenshots blok 1
Ga vervolgens in op het berekenen van een deel met een breuk. Op de breukenstrook kan het totaal en de breuk worden afgelezen. Eerst wordt het totaal gedeeld door de noemer. De uitkomst daarvan wordt vermenigvuldigd met de teller. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Vul telkens de getallen en de breuken in op de breukenstrook.

Welk deel van de kinderen die Monopoly het leukst vinden is een meisje? ( 7//12 )
Van de kinderen die Triviant het leukst vinden, is 5//7 deel jongen. Hoeveel jongens zijn dit? (250 jongens)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe een deel berekend wordt met een breuk door te vragen naar de stappen die gezet zijn om tot de juiste uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal wat een breuk is. Leg hierna uit hoe een deel berekend wordt met een breuk. Besteed hierbij extra aandacht aan het invullen van de breukenstrook. Oefen met de leerlingen hoe een breuk wordt weergegeven op de strook en reken hiermee vervolgens de sommen uit.

Hoeveel tulpen zijn er niet rood? Welke breuk hoort daarbij?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna lossen de leerlingen het raadsel op. Ze berekenen welk dier de meeste meters heeft gelopen. Laat de leerlingen de afstand van alle drie de dieren berekenen en daarmee een rangschikking maken van meest naar minst gelopen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!