Groep 7, Blok 1, Week 1, Les 1

Groep 7, Blok 1, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door uit te rekenen hoeveel punten het meisje gehaald heeft in het spel.

Welke stappen zet je om een optelsom uit te rekenen? Welke stappen bij aftreksommen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat een som met nullen handig opgelost kan worden door een hulpsom te maken zonder nullen.

Instructie

Screenshots blok 1
Herhaal de uitleg van de nulregel bij optellen en aftrekken. Laat zien dat wanneer het aantal nullen bij beide getallen gelijk is, de som hetzelfde is als wanneer deze nullen er niet staan, bijvoorbeeld 30 - 10 = 20 is hetzelfde als 3 staafjes min 1 staafje is 2 staafjes.

Bedenk nog meer sommen waarbij de nulregel gebruikt kan worden.
Hoeveel is 5 miljoen - 300.000? Hoe kom je tot de uitkomst?

Screenshots blok 1
Leg vervolgens uit hoe optel- en aftreksommen met de nulregel worden opgelost. Door de nullen in de som weg te denken, maak je daarmee een hulpsom. Als deze hulpsom is opgelost, wordt het aantal nullen dat is weggedacht, toegevoegd aan de uitkomst van de hulpsom. Benadruk dat bij beide getallen evenveel nullen weggedacht moeten worden. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoeveel nullen denk je weg bij 4300 - 700? Welke hulpsom past hierbij?
Bedenk een verhaalsom waarbij je de nulregel gebruikt.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze optellen en aftrekken met de nulregel door te vragen wat er fout is gegaan in de som. Laat de leerlingen eerst de fout bepalen, daarna maken ze de juiste berekening.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Screenshots blok 1
Laat door middel van MAB-materiaal zien hoe de sommen via de nulregel uitgerekend worden. Bij een som als 40 + 30 = 70, kan de nul worden weggedacht. Hierdoor ontstaat de hulpsom 4 + 3 = 7. De som is hetzelfde als er 40 en 30 blokjes in MAB-materiaal gepakt worden. Je pakt bij MAB-materiaal dan namelijk: 4 staafjes + 3 staafjes = 7 staafjes. Herhaal dit een aantal keer met verschillende optel- en aftreksommen. Gebruik bij het oefenen MAB-materiaal om inzicht in de nulregel te creëren.

Bij welke sommen gebruik je staafjes? Bij welke sommen vierkanten? Bij welke sommen kubussen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna lossen de leerlingen de puzzels op. De getallen aan de randen moeten bij elkaar opgeteld of van elkaar afgehaald worden.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!