Groep 6, Blok 9, Week 2, Les 6

Groep 6, Blok 9, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door keersommen uit te rekenen met een tienvoud. Zet de uitkomsten in de puzzel.

Op welke manier reken je deze keersommen handig uit?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt uitrekenen hoeveel potloden een school in totaal nodig heeft als elke leerling een bepaald aantal potloden krijgt.

Instructie

Leg uit dat je verschillende strategieën kunt gebruiken om een keersom uit te rekenen. Bij het splitsen verdeel je een getal in tientallen en eenheden. Bij het compenseren reken je met een rond getal om vervolgens het teveel eraf te trekken.

Zou je een som als 4 × 635 ook kunnen uitrekenen via splitsen? Waarom wel of niet?
Bedenk een keersom die je uitrekent via splitsen en een keersom die je uitrekent via compenseren.

Screenshots definitief
Leg uit dat je het getal in de som splitst in honderdtallen, tientallen en eenheden. Met deze getallen maak je 3 nieuwe keersommen. Tel de uitkomsten van deze sommen bij elkaar op.
Oefen vervolgens verder met het stappenplan, waarbij de splitsing en de hulpsommen worden opgeschreven.

Bedenk een keersom die je uitrekent via splitsen, waarbij een getal bestaat uit honderdtallen, tientallen en eenheden.
Bedenk een verhaal bij de som 2 × 143.

Screenshots definitief
Vervolgens leg je uit dat je kunt compenseren wanneer een getal dicht bij een tien- of honderdvoud ligt. Maak een keersom met het dichtstbijzijnde ronde getal en reken de som uit. Geef aan dat je deze keersom handig uitrekent door de nulregel toe te passen, dit is de hulpsom. Daarna kijk je hoeveel er te veel bij is gedaan. Dit haal je van het totaal af. Oefen hiermee.

Hoeveel teveel doe je bij de som 7 × 48 als je dit uitrekent via compenseren?
Bedenk 3 keersommen die je uitrekent via compenseren.

Daarna oefenen de leerlingen met verhaalsommen waarbij ze moeten delen. Vraag welke strategie ze hebben gebruikt.
Controleer of de leerlingen de verschillende strategieën begrijpen door te vragen wat er fout is gegaan. Bij het optellen van de uitkomsten is er 2 keer 54 opgeteld, waarvan 1 keer 540 had moeten zijn. Vraag of de leerlingen splitsen een handige manier vinden om deze som uit te rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg aan de hand van het voorbeeld met het geld uit hoe je keersommen uitrekent via splitsen. Laat eerst zien hoe het getal gesplitst wordt en welke sommen de hulpsommen vormen. Benoem dat je de uitkomsten van de hulpsommen bij elkaar optelt om te weten hoeveel geld de kinderen samen hebben. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Welke stappen zet je om een keersom met honderdtallen uit te rekenen via splitsen?

Leg stap voor stap uit hoe je een keersom uitrekent via compenseren. Benadruk om de nulregel toe te passen. Maak dus een hulpsom zonder 0 en zet vervolgens de 0 terug achter de uitkomst. Laat de leerlingen hiermee oefenen, waarbij ze eerst aangeven op welk tien- of honderdvoud ze afronden en daarna rekenen ze de sommen uit.

Waar let je op om te bepalen of je een keersom via compenseren kunt uitrekenen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze erachter komen welke uitkomst onder de vlek staat. Sleep de vlek weg om het te controleren. Daarna laat je de leerlingen een getal tot en met 1000 en een getal tot en met 10 opschrijven. Vervolgens lopen ze door de klas totdat je ‘stop’ zegt. Laat ze 2 keersommen maken met degene die het dichtstbij staat. Voor de ene som gebruiken ze het getal tot en met 1000 van de ene leerling en het getal tot en met 10 van de andere leerling. Bij de tweede som is het omgedraaid.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!