Groep 6, Blok 8, Week 3, Les 12

Groep 6, Blok 8, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door inhoudsmaten te vergelijken. Kies een dier en draai de kaart om te zien hoeveel het dier drinkt. Draai vervolgens de draaischijf en ga op zoek naar een dier dat meer of minder water drinkt. Klik dit dier aan en vergelijk de inhoudsmaten. Zoek ook 2 dieren die evenveel drinken.

Hoe bepaal je of 2 inhoudsmaten evenveel zijn?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat kunt bepalen hoeveel glazen je kunt vullen als je de inhoudsmaten kunt omrekenen.

Instructie

Groep 6, Blok 8, Week 3, Les 12
Herhaal dat je een inhoudsmaat kunt omrekenen met behulp van het metriek stelsel en bespreek de stappen voor het omrekenen. Laat de leerlingen vervolgens de maatbekers aflezen en omrekenen naar verschillende inhoudsmaten. Wijs de leerlingen erop goed naar de indeling van de maatbeker te kijken.
Screenshots definitief
Vervolgens bespreek je dat je bij het optellen en aftrekken van inhoudsmaten eerst de maten omrekent. Kijk hierbij naar de gevraagde inhoudsmaat. Oefen hiermee, waarbij je de maatbekers kunt gebruiken om de inhoud af te lezen.
Screenshots definitief
Daarna geef je aan dat je inhoudsmaten op verschillende manieren kunt opschrijven, met en zonder komma. Bespreek eerst het voorbeeld, waarbij je de inhoud van de maatbekers afleest. Vervolgens lezen de leerlingen zelf de som af aan de hand van de maatbekers. Laat ze de inhoud omrekenen naar de gevraagde inhoudsmaat. De leerlingen oefenen ook met het opschrijven van dit getal als kommagetal.

Hoe schrijf je 6 liter en 240 milliliter als kommagetal? (6,24 liter)
7,085 liter = 7 liter + hoeveel milliliter? (= 85 milliliter)

Vervolgens oefenen de leerlingen met verhaalsommen met inhoudsmaten.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je rekent met inhoudsmaten door te vragen welke stappen zijn gezet om de som uit te rekenen. Vraag de leerlingen ook of de uitkomst klopt. De uitkomst is fout. 10 milliliter per bakje is dus 1 centiliter en 0,1 deciliter.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal hoe je de inhoud van een maatbeker omrekent met behulp van het metriek stelsel. Oefen met het aflezen van de maatbeker en het omrekenen naar verschillende inhoudsmaten. Klik daarbij op de husselknop of bepaal zelf de inhoud door de pijl te slepen. Vul de maatbeker een aantal keer opnieuw, zodat de leerlingen meerdere keren oefenen met het aflezen en omrekenen.
Daarna geef je aan dat je inhoudsmaten kunt optellen en aftrekken door eerst de inhoudsmaat om te rekenen, zodat je 2 dezelfde inhoudsmaten hebt. Oefen met het optellen en aftrekken, waarbij de afbeeldingen van maatbekers ter ondersteuning zijn.

Hoeveel milliliter is 3 liter? Hoeveel milliliter moet er nog bij om 2500 milliliter aan te vullen tot 3 liter?

Daarna bespreek je hoe je een verhaalsom met inhoudsmaten oplost en laat je de leerlingen hiermee oefenen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wanneer ze moeten vermenigvuldigen met 10 en delen door 10 om inhoudsmaten om te rekenen. Daarna laat je de leerlingen in viertallen overleggen hoe ze de maatbeker kunnen aanvullen tot 4,6 liter door zo min mogelijk druppels te gebruiken. Sleep de druppels naar de maatbeker. Het minste aantal druppels is de combinatie 2 liter, 6 deciliter en 300 milliliter.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!