Groep 6, Blok 8, Week 2, Les 6

Groep 6, Blok 8, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door kommabedragen af te ronden op hele euro’s. Klik op de husselknoppen en vraag de leerlingen hoe ze dit kommabedrag afronden. Schrijf het op.

Tot hoeveel cent rond je naar beneden af? En vanaf hoeveel cent naar boven?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door middel van schatten erachter kunt komen of je voldoende geld hebt.

Instructie

Groep 6, Blok 8, Week 2, Les 6
Leg uit dat je bij schattend rekenen berekent wat ongeveer de uitkomst is. Een schatsom herken je aan het ongeveer-teken (≈). Dit teken laat zien dat je de som niet precies, maar ongeveer uitrekent. Geef aan dat je het schatten van sommen gebruikt om een som sneller uit te kunnen rekenen als je de precieze uitkomst niet nodig hebt of ter controle van een moeilijke som.

Wanneer is het handig om te schatten en niet precies te rekenen?
Bedenk een voorbeeld waarbij het juist niet handig is om te schatten.

Screenshots definitief
Leg vervolgens het schattend vermenigvuldigen uit, waarbij je een kommabedrag afrondt en met dit bedrag de som uitrekent. Ga daarbij in op het afronden op helen en op tienvouden.
Oefen daarna met het bepalen van de schatsom en ga na of de uitspraak klopt. Benadruk dat je goed moet opletten hoe je afrondt. Als je het kommabedrag naar beneden hebt afgerond, dan is de precieze uitkomst meer dan de schatting. Je kunt dus minder kopen dan het aantal van je schatting.
Screenshots definitief
Vervolgens ga je in op het schattend delen, waarbij je benadrukt om aan de (deel)tafels te denken. Oefen met het schattend delen en ga na of de uitspraak klopt. Bespreek daarna de stappen die je doorloopt bij het oplossen van een verhaalsom, waarbij je moet schatten. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Stel dat de plant geen € 7,95 maar € 7,25 kost. Hoeveel planten kun je dan maximaal kopen en hoe bereken je dat? (Je rondt naar beneden af, dus je kunt minder kopen dan het aantal van je schatting.)
Stel dat je naast planten ook bloemenvazen koopt voor € 4,99 per stuk. Hoeveel planten en vazen kun je kopen voor € 50? Maak verschillende combinaties. (bijvoorbeeld 3 planten en 5 vazen; 1 plant en 8 vazen)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je schattend vermenigvuldigt door te vragen hoe ze controleren of het kind voldoende geld heeft om de taarten te kopen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je schattend vermenigvuldigt en deelt en ga in op het afronden. Benadruk om aan de (deel)tafels te denken bij het maken van de schatsom.
Oefen met het maken van schatsommen. Indien leerlingen moeite hebben met het afronden, kunnen ze een getallenlijn tekenen om te zien of je naar boven of naar beneden afrondt. Oefen daarna met het schattend rekenen met verhaalsommen.

Hoe bepaal je de schatsom die hoort bij het verhaal over de kaarten?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten. Daarna werp je de dobbelsteen en laat je de leerlingen een verhaalsom bedenken met een kommabedrag. Ze mogen zelf kiezen of ze een keer- of een deelsom bedenken. Nadat ze hun eigen verhaalsom hebben gecontroleerd, rekent een klasgenoot de som uit.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!